Zoek binnen hvdsg.nl...

NOC*NSF en Olympisch Stadion lanceren lespakket ‘London 2012’

Vanaf vandaag staat het Olympisch lespakket London 2012 online op
de website van NOC*NSF. Het digitale lespakket is erop gericht basisschoolleerlingen op een
educatieve en enthousiaste manier te informeren over de Olympische Spelen in het algemeen en
de Olympische Spelen 2012 in Londen in het bijzonder.

Al jaren ontwikkelen NOC*NSF en het Olympisch Stadion samen lespakketten in het kader van de Olympische Spelen. Fabienne van Leeuwen, projectleider Olympische Educatie: “Wij vinden het belangrijk de basisschoolleerlingen iets mee te geven over de Olympische Spelen, het grootste sportevenement ter wereld. Niet alleen door achtergrondinformatie te geven, maar vooral door de leerlingen uit te dagen iets te vinden over de Olympische Spelen én over zichzelf. Daarom staan in het
lespakket ‘London 2012’ de drie kernwaarden excelleren, respect en vriendschap, oftewel IK.JIJ.WIJ, centraal. Kernwaarden die bovendien goed inpasbaar zijn in de kerndoelen die worden gesteld aan de docenten. Daarom verwachten wij dat dit lespakket een goede en vooral leuke aanvulling is op het lesmateriaal van de basisschooldocenten.”
 

Lespakket digitaal beschikbaar
Het lespakket ‘London 2012’ is geschikt voor alle groepen in het basisonderwijs en is volledig digitaal en kosteloos beschikbaar via www.nocnsf.nl/educatie. London 2012 bevat diverse modulen die geschikt zijn voor de groepen 1 tot en met 4, voor de groepen 5 en 6 en voor de groepen 7 en 8. De modulen voor de groepen 1 tot en met 4 bestaan uit kleurplaten, video’s en spelletjes. De groepen 5 tot en met 8 zullen voornamelijk te maken krijgen met sociaal-maatschappelijke vraagstukken en
opdrachten die aansluiten op de vakken Engels, aardrijkskunde, geschiedenis en handvaardigheid.
 

Ook sportlessen van bonden beschikbaar
Veertien sportbonden hebben in samenwerking met het onderwijs passende sportlessen ontwikkeld voor het basisonderwijs. Deze sportlessen zijn nu voor het eerst in het Olympisch lespakket opgenomen en kunnen door docenten worden gebruikt tijdens de gymles. Zo kunnen via school kinderen op een laagdrempelige manier kennis maken met een groot aantal sporten en deze sporten ook echt beleven. Vooralsnog zijn een aantal Olympische sporten in het lespakket opgenomen, in de
toekomst worden ook andere sporten aan het lespakket toegevoegd.

www.nocnsf.nl/educatie

Meer nieuws

Behoeftepeiling buurtsportcoaches oktober 2019

12 november: Sportcafé stad Groningen

November: "ALLE Groningers doen mee!"

Impuls voor duurzame sportverenigingen in Groningen

Met HiBike vaker op de fiets naar school

Huis voor de Sport Groningen sportformateur in Leeuwarden

Ouderen blijven in beweging bij OldStars Sport Groningen

meer nieuws in het archief