Zoek binnen hvdsg.nl...

Nijha Groninger Partner in Sport van Huis voor de Sport Groningen

Nijha BV en Huis voor de Sport Groningen hebben maandag 25 juni de overeenkomsten getekend van partnerschap voor de komende drie jaar. Beide organisaties hebben een gezamenlijk belang als het gaat om sportparticipatie. Nijha op het fysieke vlak en Huis voor de Sport Groningen op het gebied van activiteiten. Nijha zal als Groninger Partner in Sport van Huis voor de Sport Groningen de breedtesport helpen versterken op verschillende themagebieden.

Versterking van sportverenigingen
De samenwerking richt zich op drie gebieden. Dit jaar staat het thema ‘Versterking van sportverenigingen’ op het programma. Nijha stelt haar specifieke kennis op het gebied van sportmateriaal beschikbaar voor sportverenigingen in provincie Groningen. Via sportcongressen en GPS@dvies kunnen sportverenigingen voor vraag en aanbod bij Nijha terecht.

Sport(dorp) en leefbaarheid
Vanaf volgend jaar zal het thema Sport(dorp) en leefbaarheid prominent aandacht krijgen. Een Sportdorp is een samenwerkingsverband van sportverenigingen en andere lokale organisaties die vanuit behoefte van inwoners vernieuwend sportaanbod opzetten en laagdrempelig aanbieden om zo meer inwoners vaker aan het sporten te krijgen. Bij dit innovatieve concept past ook het op creatieve wijze omgaan met de ‘informele’ sportruimte in een dorp. Daarmee wordt bedoeld dat de openbare ruimte creatief ingericht kan worden als beweegruimte. Ook kunnen sporten in een andere omgeving dan normaal worden aangeboden, bijvoorbeeld jeu de boules op het grasveld voor het verzorgingstehuis. En bestaande ruimten zoals speelvelden worden meer gekoppeld aan beweegmomenten en beweegprogramma’s.

Jeugd en talentontwikkeling
Het derde thema is jeugd en talentontwikkeling. Talentontwikkeling begint bij de algemene sportontwikkeling van de jeugd. Innovatief sportmateriaal zoals bijvoorbeeld de freeplayer of cooperband werkt stimulerend en wordt ingezet bij binnen- en naschoolse sportaanbod. Ook wordt een provinciaal scholentoernooi basketbal georganiseerd in 2013 voor de jongeren van het middelbaar onderwijs. Van lokale clinics, naar gemeentelijke scholentoernooien, naar een provinciale finaledag in de stad Groningen. Nijha ontwikkelt in overleg met de internationale basketbal federatie (FIBA) een interactief basketbalbord. Deze zal tijdens de finaledag ingezet worden.

Groninger Partners in Sport (GPS)
GPS is een platform voor bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden waarmee Huis voor de Sport Groningen samen maatschappelijke ambities in provincie Groningen wil realiseren. Binnen het platform ontwikkelt Huis voor de Sport Groningen verschillende thema’s. Het platform biedt bedrijven de mogelijkheid tot het leveren van een maatschappelijke bijdrage, maar draagt ook bij aan verschillende bedrijfsdoelstellingen.
 

Nijha BV
Nijha is producent en leverancier van sporttoestellen, speeltoestellen en sport- en spelmaterialen en kan klanten van A tot Z ondersteunen. Van advies en ontwerp tot complete inrichting van sportaccommodaties en speelplekken. Afnemers zijn onder andere gemeenten, scholen, speeltuinverenigingen en sportverenigingen. Innovatie is een belangrijke pijler binnen het bedrijf. Om die reden is ook het Nijha Expertisecentrum opgezet. Daarin worden beweegconcepten voor de toekomst ontwikkeld. Nijha loopt dan ook voorop in nieuwe ontwikkelingen in de wereld van sport en bewegen.
 

Kees van Marion (Nijha BV) en Rob de Waard (Huis voor de Sport Groningen)

Meer nieuws

Behoeftepeiling buurtsportcoaches oktober 2019

12 november: Sportcafé stad Groningen

November: "ALLE Groningers doen mee!"

Impuls voor duurzame sportverenigingen in Groningen

Met HiBike vaker op de fiets naar school

Huis voor de Sport Groningen sportformateur in Leeuwarden

Ouderen blijven in beweging bij OldStars Sport Groningen

meer nieuws in het archief