Zoek binnen hvdsg.nl...

Nieuws voor sportorganisaties over arbeidsrecht

In samenwerking met partner De Haan Advocaten & Notarissen brengt Arbeidsloket van Huis voor de Sport Groningen sportorganisaties graag op de hoogte van de meest recente en relevante ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht.

Wijzigingen Arbowet
Op 1 juli jl. is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) gewijzigd. Doel hiervan is de duurzame inzetbaarheid van werknemers te verbeteren. De oude Arbowet verplichtte de werkgever om een schriftelijk contract te sluiten met een bedrijfsarts. Omdat de wet aan dit contract geen minimumeisen stelde, ontstonden grote verschillen. Vandaar dat de wet nu minimumeisen stelt aan het contract.. Bestaande contracten hoeven niet per direct gewijzigd te worden. Werkgevers hebben daar een jaar de tijd voor, dus tot 1 juli 2018. Wat gebeurt er als er geen schriftelijk contract met de bedrijfsarts is? Vroeger kreeg een werkgever daarvoor eerst een waarschuwing. De inspectie SZW zal nu meteen overgaan tot het opleggen van een boete. Als er wel een contract is, maar deze niet voldoet aan de voorwaarden, zal de Inspectie SZW wel eerst een waarschuwing geven.
Clubs die zijn aangesloten bij Arbeidsloket hoeven geen contract af te sluiten met een bedrijfsarts. Dit maakt onderdeel uit van de dienstverlening en hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. Arbeidsloket is tevens verantwoordelijk voor de begeleiding van uw medewerker tijdens langdurige ziekte.

Handhaving Wet DBA opnieuw opgeschort tot 1 juli 2018
De handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) is opnieuw opgeschort en wel tot 1 juli 2018. Tot die tijd krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers in principe geen boetes en/of naheffingen opgelegd ingeval (achteraf) wordt geconstateerd dat er sprake is van een arbeidsrelatie. Uitzondering hierop is de situatie waarin een opdrachtgever en/of opdrachtnemer opzettelijk evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan en/of voortbestaan om daarmee (o.a.) een financieel voordeel te behalen. In dat geval zal de Belastingdienst wel ingrijpen door het opleggen van een boete en/of naheffing. Twijfelt u over de arbeidsrelatie tussen u en de opdrachtnemer, laat Arbeidsloket u adviseren.

Meer informatie?
Neem contact op met Arbeidsloket van Huis voor de Sport Groningen via arbeidsloket@hvdsg.nl

 

Meer nieuws

Impuls voor duurzame sportverenigingen in Groningen

Met HiBike vaker op de fiets naar school

Huis voor de Sport Groningen sportformateur in Leeuwarden

Ouderen blijven in beweging bij OldStars Sport Groningen

Sportkracht Noord lanceert SportMatchNoord

Westerkwartier gaat voor lokaal sportakkoord

meer nieuws in het archief