Zoek binnen hvdsg.nl...

Nieuwe regeling biedt ook kansen voor seniorensport

De minister heeft vanuit het Rijk gelden beschikbaar gesteld voor Sport en Bewegen in de Buurt.
Daar waar combinatiefunctionarissen een link moeten leggen tussen onderwijs en sportverenigingen is de nieuwe regeling “ Sportbuurtcoaches” veel ruimer van opzet.

Een sportbuurtcoach mag ingezet worden op alle doelgroepen en mag ook koppelingen maken met andere beleidsterreinen dan alleen het onderwijs (denk bv. aan zorg , toerisme, cultuur en ruimtelijke ordening). Ook de (co)financiering is niet afhankelijk van de gemeente; andere geïnteresseerde partijen kunnen ook (mee)financieren.

Naast de regeling Sportbuurtcoaches komt er ook een regeling Sportimpuls. Deze regeling houdt in dat er onder bepaalde voorwaarden subsidies kunnen worden verstrekt aan sportaanbieders voor het opstarten van nieuwe projecten. De kaders voor deze subsidie zijn nog in de maak en zullen na 1 april duidelijk zijn. Uiteraard zullen wij u op de hoogte houden via www.hvdsg.nl en mocht u kansen zien, dan zijn wij graag bereid om u verder in te lichten over beide regelingen en te ondersteunen bij een eventuele aanvraag.

Meer nieuws

Impuls voor duurzame sportverenigingen in Groningen

Met HiBike vaker op de fiets naar school

Huis voor de Sport Groningen sportformateur in Leeuwarden

Ouderen blijven in beweging bij OldStars Sport Groningen

Sportkracht Noord lanceert SportMatchNoord

Westerkwartier gaat voor lokaal sportakkoord

meer nieuws in het archief