Zoek binnen hvdsg.nl...

Nieuwe bestuurlijke afspraken over sport en bewegen

De VNG maakt op 13 februari nieuwe bestuurlijke afspraken over het stimuleren van sport en bewegen in de buurt. Onderdeel hiervan zijn onder meer de financiering en aanstelling van nieuwe combinatie- functionarissen, de zogenoemde ’buurtsportcoaches’. De nieuwe afspraken gelden voor de periode 2012-2016.

De nieuwe bestuurlijke afspraken zijn een aanvulling op de bestaande Impuls brede scholen, sport en cultuur. Behalve de VNG zullen ook het ministerie van VWS, NOC*NSF, VNO-NCW en MKB Nederland hun handtekening zetten.

Ledenbrief
Gemeenten ontvangen, afhankelijk van de tranche, begin 2012 of eind 2012/begin 2013 de vraag of zij willen deelnemen aan deze nieuwe Impuls. De VNG verstuurt binnenkort een ledenbrief met uitgebreide informatie over het proces, de financiering etc.

Taak buurtsportcoaches
Het idee is dat de buurtsportcoaches een sport- en beweegaanbod organiseren waarbij ze sport- en beweegaanbieders verbinden aan een andere sector, zoals onderwijs, cultuur, welzijn, gezondheid en bso/kinderopvang. Op deze manier organiseren zij meer sport- en beweegaanbod in de buurt.

Financiering
De minister van VWS trekt voor de sportbuurtcoaches per 1 januari 2012 structureel een extra bedrag van 8 miljoen euro uit. Dit loopt op tot maximaal 19 miljoen euro in 2013. Gemeenten zijn vrij in hoe zij de benodigde zestig procent cofinanciering organiseren.

Bestaande afspraken
Het structurele karakter van de huidige Impuls brede scholen sport en cultuur, zoals verwoord in de Bestuurlijke Afspraken Impuls brede scholen, sport en cultuur van december 2007, blijft behouden (inclusief de aanpassingen van oktober 2009 en juni 2011).

Meer nieuws

Impuls voor duurzame sportverenigingen in Groningen

Met HiBike vaker op de fiets naar school

Huis voor de Sport Groningen sportformateur in Leeuwarden

Ouderen blijven in beweging bij OldStars Sport Groningen

Sportkracht Noord lanceert SportMatchNoord

Westerkwartier gaat voor lokaal sportakkoord

meer nieuws in het archief