Zoek binnen hvdsg.nl...

Meer dan 4 ton vanuit Sportimpuls voor Groninger sport- en beweegprojecten

Sport- en beweegaanbieders die dit jaar een aanvraag hebben gedaan voor de Sportimpuls hebben afgelopen week een brief ontvangen waarin staat of hun subsidieaanvraag wordt gehonoreerd. Dit jaar zijn er 5 projecten in de provincie Groningen toegekend, waarbij ondersteuning is geboden door Huis voor de Sport Groningen.  Door deze financiële impuls van meer dan 4 ton worden lokale sport- en beweegaanbieders twee jaar lang financieel ondersteund bij het opzetten van activiteiten om meer mensen langdurig te laten sporten en bewegen.

Succesvolle Groninger aanvragen
De toegekende aanvragen komen uit de gemeenten Appingedam, De Marne, Groningen, Vlagtwedde en Winsum, te weten: drie B-Fit projecten, één Beweegkriebels/Beweegdiploma project en één project KERNgezond.

B-Fit meest gehonoreerd
De interventie B-Fit vindt plaats in het onderwijs en heeft tot doel het voorkomen en stabiliseren van overgewicht onder jeugd en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Het project Beweegkriebels/Beweegdiploma richt zich op kinderen van 0-4 jaar in de kinderopvang, waarbij het doel is om kinderen meer te laten bewegen, doordat gebruik wordt gemaakt van een kwalitatief en kwantitatief goed beweegaanbod. De interventie KERNgezond heeft als doel om de structurele sport- en beweegdeelname van mensen met een verstandelijke beperking te vergroten. De sport -en beweegprojecten hebben een looptijd van twee jaar en gaan in november van start in de verschillende gemeenten.

Sport en Bewegen in de Buurt
De Sportimpuls maakt onderdeel uit van het programma Sport en Bewegen in de Buurt. Met dit programma wil minister Edith Schippers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ervoor zorgen dat de gezonde keuze ook een gemakkelijke keuze wordt.

Meer nieuws

Behoeftepeiling buurtsportcoaches oktober 2019

12 november: Sportcafé stad Groningen

November: "ALLE Groningers doen mee!"

Impuls voor duurzame sportverenigingen in Groningen

Met HiBike vaker op de fiets naar school

Huis voor de Sport Groningen sportformateur in Leeuwarden

Ouderen blijven in beweging bij OldStars Sport Groningen

meer nieuws in het archief