Zoek binnen hvdsg.nl...

'KNVB schrijft brandbrief aan amateurclubs'

De KNVB heeft via een brandbrief alle amateurclubs gewaarschuwd voor aanpassingen in de Wet werk en zekerheid die op 1 juli ingaan.

De gewijzigde wet is van invloed op tijdelijke arbeidscontracten die veel voorkomen in het amateurvoetbal. Wanneer het arbeidscontract van de werknemer herhaaldelijk tussentijds wordt verlengd, heeft de werknemer recht op een vergoeding als de arbeidsrelatie wordt verbroken. Ook kan het zijn dat de werknemer recht heeft op een vast contract bij verlenging. Clubs die hier geen rekening mee houden, kunnen in ernstige (financiële) problemen komen.

Het ministerie erkent volgens De Telegraaf dat amateursport een bijzondere sector is, maar sluit een uitzonderingspositie uit. Wel zou de voetbalbond met NOC*NSF en het ministerie in gesprek zijn om te zoeken naar oplossingen voor knelpunten.

Arbeidsloket biedt mogelijkheden voor uw vereniging
Het is mogelijk om op grond van art.7:668a lid 5 BW in de collectieve arbeidsovereenkomst af te wijken van de ketenbepaling. Ook in de sportsector. De oplossing voor de ketenbepaling voor de amateursport  is te vinden in de cao Sportverenigingen. De cao Sportverenigingen is van toepassing wanneer sportverenigingen en trainers zich laten ondersteunen bij het werkgeverschap door Arbeidsloket. Deze cao regelt de rechtspositie van het sporttechnisch kader dat werkt bij sportverenigingen en kent reeds vanaf 2010 een verruiming van de wettelijke ketenbepaling.

Meer informatie?
Voor vragen en/of meer informatie kunt u contact opnemen met Arbeidsloket, Myra Illès, per e-mail m.illes@hvdsg.nl of via het telefoonnummer 0598-323200.

 

Bron: AD.nl

Meer nieuws

Impuls voor duurzame sportverenigingen in Groningen

Met HiBike vaker op de fiets naar school

Huis voor de Sport Groningen sportformateur in Leeuwarden

Ouderen blijven in beweging bij OldStars Sport Groningen

Sportkracht Noord lanceert SportMatchNoord

Westerkwartier gaat voor lokaal sportakkoord

meer nieuws in het archief