Zoek binnen hvdsg.nl...

In november weer volop aandacht voor aangepast bewegen en gehandicaptensport

Net als in 2013 staat in november 2014 aangepast bewegen en gehandicaptensport centraal in de provincie Groningen. In deze maand wil Sportplein Groningen samen met sportaanbieders en andere netwerkpartners het aangepast bewegen en gehandicaptensport in de provincie extra aandacht geven. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor deze maand alweer in volle gang.

Gedurende de hele maand worden er verschillende activiteiten georganiseerd om aangepast bewegen en gehandicaptensport onder de aandacht te brengen. Op het programma staan onder andere:

  •           Scool on Wheels lessen op regulier basisonderwijs
  •           Sportinstuif voor jeugd met een lichamelijke beperking
  •           Themabijeenkomsten voor kader van sportverenigingen
  •           Netwerkbijeenkomst kwetsbare groepen
  •           Lezingen gericht op het belang van bewegen voor kwetsbare groepen

Doet u mee?
Heeft u activiteiten in deze maand op het programma staan die aansluiten bij het thema van deze maand? Of heeft u zelf leuke ideeën voor activiteiten om te organiseren? Dan horen we dit graag! We willen graag samen met u kijken hoe we in November zoveel mogelijk aandacht kunnen genereren voor aangepast bewegen en gehandicaptensport.

Meer informatie
Heeft u ideeën of vragen? Neem dan contact op met Mariska Zwartsenburg. Projectcoördinator kwetsbare groepen Sportplein Groningen. Dit kan telefonisch via 06-33800057 of per e-mail: m.zwartsenburg@hvdsg.nl.

Meer nieuws

Sportkracht Noord lanceert SportMatchNoord

Westerkwartier gaat voor lokaal sportakkoord

Sportclubs onder strenger toezicht belastingdienst

Uitslag werknemersonderzoek Arbeidsloket

Nieuwsbrief Buurtsportcoach Academy Noord

Nieuwsbrief KennisLab BIOR Noord

meer nieuws in het archief