Zoek binnen hvdsg.nl...

‘Iedereen kan meedoen!’ in nieuwe gemeente Westerwolde

Gemeenteraden stellen sport- en beweegvisie vast

De gemeenteraden van Bellingwedde en Vlagtwedde hebben de sport- en beweegvisie Westerwolde 2018-2022 vastgesteld. De visie, met als titel ‘Iedereen kan meedoen!’, gaat in op hoe de nieuwe gemeente Westerwolde in 2018 als sportieve gemeente op de kaart wil staan. De gemeente Westerwolde i.o. maakt in de visie verbindingen met het sociaal domein en het gezondheidsbeleid. Huis voor de Sport Groningen heeft de gemeenten ondersteund bij het opstellen van deze visie.

Eerder georganiseerde interactieve bijeenkomsten met de raden, verenigingen en maatschappelijke organisaties in combinatie met een inwonersenquête en trends en ontwikkelingen vormden de input voor de nieuwe sport- en beweegvisie. De visie kent een aantal kaders en actiepunten op het gebied van de thema’s organisatie, sport- en beweegstimulering, de maatschappelijke waarde van sport en bewegen, verenigingen en sportaccommodaties en bewegen in de openbare ruimte. Aan de hand van deze kaders en actiepunten zullen keuzes gemaakt worden, die het uitgangspunt vormen voor een nog op te stellen uitvoeringsplan voor de komende jaren.

Meer weten?

Klik hier voor meer informatie over onze ondersteuningsmogelijkheden op het gebied van nieuw te ontwikkelen sport- en beweegbeleid.

Meer nieuws

SportinZicht oktober nu online!

Denk mee over Kardinge tijdens Beweegcafé op 29 oktober

Openbare sportplekken voorzien in behoefte

Gronings Sportdebat kent geen winnaar

'Kinderen acht uur stil laten zitten is misdadig'

'Vergeten' Oost-Groningers fitter geworden

Gronings Sportdebat

meer nieuws in het archief