Zoek binnen hvdsg.nl...

Huis voor de Sport ondertekent pledge Convenant ‘Alcohol & Jongeren provincie Groningen’

Huis voor de Sport Groningen heeft zich opnieuw verbonden aan het convenant ‘Alcohol en Jongeren’. Hiermee onderschrijven wij het belang van een integrale aanpak van het voorkomen van alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar. De komende jaren blijft Huis voor de Sport sportclubs helpen een verantwoord schenkbeleid te realiseren in de sportkantine.

Over het Convenant Alcohol & Jongeren

In de provincie Groningen heeft een aantal organisaties de handen ineengeslagen om het alcoholgebruik onder jongeren aan te pakken. Dit omdat jongeren onder de 18 jaar nog steeds op grote schaal alcohol blijken te drinken. Eind 2016 liep het convenant -dat in 2012 werd gesloten- af. Omdat het thema onverminderd aandacht behoeft is besloten tot een doorstart. Naast alle 23 Groninger gemeenten zijn de Politie Regionale Eenheid Noord Nederland district Groningen en GGD Groningen als kernpartners betrokken bij het Convenant.

Pledge

Daarnaast zijn diverse andere organisaties bij deze doorstart betrokken, waaronder lokale horeca-ondernemingen, handhavingsinstanties, Bureau Halt, verslavingspreventie, jongerenwerk, onderwijsinstellingen, supermarktketens en sportkantines. Deze verschillende partijen konden een pledge ondertekenen waarin zij de samenwerking onderschrijven.

Achtergrondinformatie

Uit recent onderzoek (Jeugdgezondheidsonderzoek GGD 2015) blijkt dat in de provincie Groningen jongeren onder de 18 jaar op grote schaal alcohol drinken: te veel, te vaak en te vroeg. Van de jongeren in de tweede klas voortgezet onderwijs geeft 19% aan te drinken en van de jongeren in de vierde klas 57%. Dit is hoger dan gemiddeld in Nederland (resp. 14% en 48%). Ook drinken relatief veel jongeren meer dan vijf consumpties per keer (binge-drinken). Voor meer informatie over dit onderzoek klik hier.

Ondersteuning

Voor meer informatie over onze ondersteuningsmogelijkheden neemt contact op met ons. Wilt u deelnemen aan een instructie verantwoord alcoholschenken? Klik dan hier

Meer nieuws

Impuls voor duurzame sportverenigingen in Groningen

Met HiBike vaker op de fiets naar school

Huis voor de Sport Groningen sportformateur in Leeuwarden

Ouderen blijven in beweging bij OldStars Sport Groningen

Sportkracht Noord lanceert SportMatchNoord

Westerkwartier gaat voor lokaal sportakkoord

meer nieuws in het archief