Zoek binnen hvdsg.nl...

Huis voor de Sport Groningen roept op tot Gronings Sportakkoord


Exact een half jaar voor de Provinciale Statenverkiezingen, die op 20 maart 2019 plaatsvinden, neemt Huis voor de Sport Groningen het initiatief om tot een gezamenlijk Gronings Sportakkoord te komen. De oproep ‘Sport en bewegen? …Akkoord! heeft als doel om meer te investeren in sport en bewegen als bijdrage aan een gezond en leefbaar Groningen.

Op 29 juni jl. heeft de minister voor Sport, Bruno Bruins, het Nationaal Sportakkoord gepresenteerd en samen met een aantal landelijke partners, officieel ondertekend. Koepelorganisatie Sportkracht12, waar Huis voor de Sport Groningen onderdeel van uitmaakt, heeft aan de totstandkoming van dat landelijke akkoord meegewerkt en op onderdelen ook mede ondertekend.

Van Nationaal naar Gronings Sportakkoord
De minister doet in het Sportakkoord een beroep op een aantal partijen, zoals gemeenten, provincies, onderwijsinstellingen en organisaties als Huis voor de Sport Groningen, om, in navolging van dit Nationale Akkoord, te komen tot regionale of provinciale akkoorden. Een aantal thema’s uit het Nationaal Sportakkoord sluit naadloos aan bij de speerpunten die Huis voor de Sport Groningen beoogt, te weten:

  • Stimuleren sportieve gezonde jeugd
  • Bevorderen sport en bewegen voor kwetsbare groepen
  • Versterken van sportverenigingen
  • Stimuleren sport en bewegen in de openbare ruimte

Voor de zomervakantie heeft Huis voor de Sport Groningen de Provincie reeds attent gemaakt op deze thema’s in een uitgebreidere notitie ‘Op naar een Provinciaal Gronings Sportakkoord’ Met de oproep ‘Sport en bewegen? …Akkoord! wordt hier nu een vervolg aan gegeven.
 

Meer nieuws

Impuls voor duurzame sportverenigingen in Groningen

Met HiBike vaker op de fiets naar school

Huis voor de Sport Groningen sportformateur in Leeuwarden

Ouderen blijven in beweging bij OldStars Sport Groningen

Sportkracht Noord lanceert SportMatchNoord

Westerkwartier gaat voor lokaal sportakkoord

meer nieuws in het archief