Zoek binnen hvdsg.nl...

Huis voor de Sport Groningen ontvangt subsidie voor energiebesparing in sportaccommodaties

Huis voor de Sport Groningen ontvangt een bijdrage van bijna 28.000 euro van de provincie voor het project 'Duurzame Sportverenigingen'. De organisatie heeft samen met energie-inkoopcollectief SportStroom en bouwbedrijf Heijmans een projectplan opgesteld voor energiebesparing in sportaccommodaties. De subsidie voor het project 'Duurzame Sportverenigingen' komt uit het budget van het Provinciaal Gebouwenplan 2013-2015.

Proefprojecten
Huis voor de Sport Groningen wil in 2014 tien sportverenigingen selecteren en benaderen voor een proefproject om de energiekosten van de sportaccommodaties te verlagen. Het gaat om sportverenigingen die een eigen gebouw bezitten. Deelname aan het project Duurzame Sportverenigingen is niet alleen goed voor het milieu maar kan ook de financiële positie van de sportverenigingen sterker maken. Als dit project succesvol is dan worden in 2015 mogelijk opnieuw vijf proefprojecten uitgevoerd.

Duurzame sportverenigingen
Tot nu toe maakte verduurzaming van sportaccommodaties geen deel uit van het ondersteuningsaanbod van Huis voor de Sport Groningen. Tegen het licht van de hiervoor geschetste ontwikkelingen, vindt de organisatie het haar taak om sportverenigingen ook bij vragen over verduurzaming van sportaccommodaties te ondersteunen. Huis voor de Sport Groningen wil haar doelgroep actief benaderen en ondersteunen vanuit de overtuiging dat energiebesparing en verduurzaming cruciaal zijn om duurzame (= toekomstbestendige) sportverenigingen in de provincie Groningen te hebben en te houden. Bovendien hebben sportverenigingen een grote maatschappelijke (voorbeeld)functie.

 

Meer nieuws

SportinZicht oktober nu online!

Denk mee over Kardinge tijdens Beweegcafé op 29 oktober

Openbare sportplekken voorzien in behoefte

Gronings Sportdebat kent geen winnaar

'Kinderen acht uur stil laten zitten is misdadig'

'Vergeten' Oost-Groningers fitter geworden

Gronings Sportdebat

meer nieuws in het archief