Zoek binnen hvdsg.nl...

Huis voor de Sport Groningen maakt toekomstvisie zwembaden Oost-Groningen

Zeven gemeenten gaan samenwerken op het gebied van de zwembadproblematiek in Oost-Groningen. Het betreft de gemeenten Bellingwedde, Menterwolde, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Vlagwedde. Op initiatief van wethouder Annelien de Winter van Menterwolde hebben er twee wethoudersbijeenkomsten plaatsgevonden over de zwembadproblematiek in Oost-Groningen. Deze vonden plaats in het kader van het Regionaal Woon- en Leefbaarheids Plan (RWLP) Oost-Groningen. Ook KAW architecten en adviseurs, de Vereniging Groninger Gemeenten en Huis voor de Sport Groningen waren daarbij aanwezig. Tijdens de bijeenkomsten is unaniem de bereidheid uitgesproken tot onderlinge afstemming en samenwerking om te komen tot een toekomstvisie over de zwembaden in Oost-Groningen. Deze visie zal door Huis voor de Sport Groningen worden gemaakt.

Sportaccommodaties in kaart

In 2012 heeft Huis voor de Sport Groningen in opdracht van de provincie alle sportaccommodaties van de provincie Groningen in kaart gebracht. Daaruit bleek dat er in de provincie (te) veel zwembaden zijn, die soms dicht bij elkaar zijn gelegen. Veel gemeenten voelen zich, onder druk van bezuinigingen, genoodzaakt om de bijdragen aan de exploitatie van zwembaden te verlagen of zelfs geheel stop te zetten. Dat leidt tot dreigende sluiting van zwembaden. De meeste zwembaden kunnen immers niet zonder overheidssteun bestaan.


Afstemming en samenwerking gemeenten wenselijk

Een van de aanbevelingen uit het rapport van Huis voor de Sport Groningen is, dat gemeenten op het gebied van de grotere sportaccommodaties (waaronder zwembaden) in regionaal of provinciaal verband tot afstemming en samenwerking zouden moeten komen. Vraag en aanbod van zwemwater zou zodoende meer met elkaar in evenwicht kunnen worden gebracht. Per saldo zouden de gemeentelijke bijdragen op gecoördineerde wijze kunnen worden teruggebracht. Bovendien zou zo voorkomen kunnen worden dat de huidige overcapaciteit, door noodgedwongen en ongecoördineerde sluitingen van zwembaden in de afzonderlijke gemeenten, zou omslaan in een regionaal of provinciaal tekort aan zwembaden. Grote gebieden zouden dan zonder zwemvoorzieningen komen te zitten, wat vooral voor het instructiezwemmen aan kinderen en voor de zwemverenigingen grote nadelige gevolgen zou hebben.


Lange termijn visie zwembaden Oost-Groningen


De stuurgroep van het RWLP Oost-Groningen, heeft op advies van de sportwethouders, besloten om aan Huis voor de Sport Groningen te vragen een lange termijn visie voor de zwembaden voor Oost-Groningen te maken voor de komende 10 tot 15 jaar. Dat zal moeten uitmonden in een optimale ‘zwembadkaart’ voor de toekomst, mogelijk opgebouwd uit meerdere scenario’s.
De huidige situatie naar aard, omvang, spreiding, gebruik en exploitatie zal als uitgangspunt dienen.

Voor de toekomst zal een onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende typen zwembaden, zal de huidige en toekomstige vraag naar zwemwater in beeld worden gebracht en zal er rekening worden gehouden met de toekomstige demografische ontwikkelingen in het gebied.

De analyse van Huis voor de Sport Groningen zal naar verwachting in het najaar van 2013 gereed zijn.

Meer nieuws

Impuls voor duurzame sportverenigingen in Groningen

Met HiBike vaker op de fiets naar school

Huis voor de Sport Groningen sportformateur in Leeuwarden

Ouderen blijven in beweging bij OldStars Sport Groningen

Sportkracht Noord lanceert SportMatchNoord

Westerkwartier gaat voor lokaal sportakkoord

meer nieuws in het archief