Zoek binnen hvdsg.nl...

Huis voor de Sport Groningen en Fonds Gehandicaptensport: Samen voor goud!

Vergroot eenvoudig en sportief de inkomsten voor uw sportvereniging en steun daarmee de gehandicaptensport!

Gaan voor goud. Dat betekent een doel bereiken, een droom waarmaken, jezelf ontwikkelen of letterlijk die gouden medaille halen. Voor deze ambitie krijg je veel terug: voldoening, vreugde en een bepaalde beloning. Maar niemand kan dat alleen bereiken. Zo heeft een sporter een coach, financiële partners, een sportbond en sponsors nodig. Naast familie en vrienden natuurlijk. En zo heeft Fonds Gehandicaptensport u nodig, want ook wij kunnen het niet alleen!

Fonds Gehandicaptensport is het enige Fonds dat zich inzet om sport voor álle gehandicapten in Nederland ook daadwerkelijk mogelijk te maken. Op ieder niveau. Om te kunnen sporten zijn vaak kostbare, aangepaste faciliteiten of extra begeleiding nodig. Jaarlijks stelt Fonds Gehandicaptensport daarvoor subsidies beschikbaar aan sportorganisaties. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van sport- en spelmateriaal en de financiering van sportevenementen. Ook kan gedacht worden aan specifieke bouwtechnische aanpassingen aan sportaccommodaties, wellicht wel bij uw vereniging!

Kansen door landelijke collecteweek

Jaarlijks organiseert Fonds Gehandicaptensport een landelijke collecteweek. Dit is een heel concrete manier om de gehandicaptensport én uw eigen vereniging te steunen! Hierbij willen wij uw vereniging dan ook vragen om het voortouw te nemen om samen met circa 20 leden de collecteweek van 1 tot 7 april a.s. tot een succes te maken!

Bij het organiseren van een collecte krijgt uw vereniging uiteraard alle mogelijke ondersteuning van de regionaal medewerker of regiopromotor van Fonds Gehandicaptensport. Bovendien ontvangt u een informatiemap waarin alle stappen voor een succesvolle collecte zijn beschreven en zijn er stratenoverzichten met aantallen huisdeuren beschikbaar, zodat het makkelijk is om looproutes te maken in het collectegebied. De organisatie kost maximaal 20 uur en per collectant rekenen we plm. 2 uur voor het collecteren bij 100 huisdeuren.

Goud voor uw sportvereniging

Fonds Gehandicaptensport kent een bonusregeling waarbij verenigingen die meewerken aan de collecte ook een percentage van de opbrengst van deze collecte mogen behouden. Verenigingen die gehandicaptensport aanbieden, mogen maar liefst 25% van hun opbrengst houden. Zonder aanbod van gehandicaptensport, is dit aandeel 15%. Indien uw sportvereniging meedoet, dan kan dit dus een leuk bedrag opleveren. Gemiddeld telt een businhoud namelijk al snel € 65,-!

Meedoen?

Wij hopen van harte dat deze informatie voor uw vereniging aanleiding is om samen met enthousiaste leden, bijvoorbeeld tijdens een trainingsavond, te gaan collecteren. Opgeven kan via het aanmeldformulier op www.fondsgehandicaptensport.nl/aanmelden-collectant.

Meer nieuws

Impuls voor duurzame sportverenigingen in Groningen

Met HiBike vaker op de fiets naar school

Huis voor de Sport Groningen sportformateur in Leeuwarden

Ouderen blijven in beweging bij OldStars Sport Groningen

Sportkracht Noord lanceert SportMatchNoord

Westerkwartier gaat voor lokaal sportakkoord

meer nieuws in het archief