Zoek binnen hvdsg.nl...

Gym meer dan alleen maar 'leuk'

Al jaren wordt er voor gepleit en nu lijkt het eindelijk zover: ook op de basisschool mag de gymles alleen nog worden gegeven door een vakleerkracht.

VVD-Kamerlid Rudmer Heerema, die deze week een initiatiefvoorstel indient om vakdocenten gym verplicht te maken, is zelf gymleraar geweest. ,,Als ik brugklassers les gaf, kon ik meteen zien of ze les van een vakleerkracht hadden gehad. Zij konden bijvoorbeeld een salto, terwijl kinderen van een groepsleerkracht net een koprol konden.”

Onderzoek van onder meer het Cito toont aan dat leerlingen die twee keer in de week les krijgen van een vakdocent, een betere lichamelijke ontwikkeling hebben. ,,Het verschil ontstaat al in de kleuterklas”, zegt Jacomine Ravensbergen, voorzitter van de ALO-opleidingen. ,,Na twee jaar tijd hebben kinderen zonder vakdocent al een achterstand van drie maanden.”

Lees hier het hele bericht.

Sportieve Gezonde School
'Scoren met bewegen, voor nu en voor later'. Het project de Sportieve Gezonde School kan een bijdrage leveren aan deze lichamelijke ontwikkeling. Met de Sportieve Gezonde School werken scholen namelijk aan een gezonde ontwikkeling en een duurzame en actieve leefstijl van hun leerlingen. Meer informatie over de Sportieve Gezonde School vindt u hier.

Bron: Dagblad van het Noorden

Meer nieuws

Nieuwsbrief Buurtsportcoach Academy Noord

Nieuwsbrief KennisLab BIOR Noord

Lancering Buurtsportcoach Academy Noord

Lancering Sport- en Cultuurhopper in gemeente Groningen

WandelFit met Ommetjes Tocht om de Noord

2e Pilotfase Vrijwilligers & Co

Nieuwe ronde Ondersteuningsaanbod Gezonde School 2019-2020

De 6 B’s die essentieel zijn voor vrijwilligerswerk

Donar en Sarèl de Jong grote winnaars Sportgala

Gronings Sportdebat op 28 februari a.s.

meer nieuws in het archief