Zoek binnen hvdsg.nl...

Groningen gezonder voor mensen met een beperking of chronische ziekte

47 organisatie zetten daar hun handtekening onder


Mensen met een beperking of een chronische ziekte bewegen in het algemeen minder en hebben een grotere kans op gezondheidsproblemen en overgewicht. 47 organisaties in de provincie Groningen willen die situatie verbeteren. Daarom ondertekenden ze op 23 november 2017 een gezamenlijke pledge (belofte) van het Programma Alles is gezondheid…

De organisaties, afkomstig uit de sectoren onderwijs, overheid, zorg en sport, zetten zich gezamenlijk in om de gezonde leefstijl van mensen met een beperking en/of chronische aandoening in Noord-Nederland te verbeteren. Vanuit hun kennis en hun activiteiten richten ze zich op bewustwording, communicatie en stimulering van de gezonde leefstijl van mensen met uiteenlopende beperkingen én talenten. Met de ondertekening van de belofte, tijdens de netwerkbijeenkomst Uniek Sporten Groningen van Sportplein Groningen, beloven de samenwerkingspartners ook in de toekomst hieraan te blijven werken.

Voor veel mensen met een verstandelijke beperking of een chronische ziekte geldt dat ze afhankelijk zijn van hun omgeving als het gaat om sport, beweging en gezonde keuzes. Dan is het belangrijk om alle betrokkenen mee te krijgen op weg naar een gezonde leefstijl. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om het aanpakken van over- en ondergewicht, mensen aanmoedigen tot meer bewegen, financiële drempels wegnemen en gezondere voedingskeuzes makkelijker maken. De betrokkenheid van zoveel regionale partijen maakt een integrale benadering mogelijk.

Hans van Scheijen, directeur/bestuurder van de Trans, ondertekent de pledge namens de zorgpartners: “Ieder van ons en gezamenlijk verankeren we het bevorderen van een gezonde leefstijl in ons meerjarenbeleid. Daarbij betrekken we onze patiënten en cliënten, maar ook onze medewerkers.” Lector dr. Aly Waninge van de Hanzehogeschool Groningen, vult namens het onderwijs aan: “Wij gaan het samen sporten en bewegen van scholen uit het reguliere en het speciaal onderwijs aanmoedigen en stimuleren.” De sportsector voegt daaraan toe, bij monde van Ina Lagro, voorzitter van Stichting De Brug: “Wij willen het sportaanbod voor mensen met een beperking of een chronische ziekte verder uitbreiden.” De provincie en gemeenten beloven onder meer: “We werken mee aan positieve beeldvorming van het samen sporten en bewegen en aan het realiseren van een gezonde leefstijl voor alle inwoners”, aldus Martien van Bostelen, wethouder in de gemeente Appingedam.

Regionaal én landelijk
De pledge-ondertekening van deze 47 regionale partijen komt mede voort uit het initiatief van Special Olympics Nederland en Sportplein Groningen, die beide al eerder een pledge ondertekenden. Onderdeel van de samenwerking van Special Olympics Nederland met Alles is gezondheid… is om overal in het land gezondheidscoalities te smeden die de daad bij het woord voegen. De regio Nijmegen en Almere verklaarden zich al eerder solidair, nu heeft ook de provincie Groningen zich aangesloten.

Alle organisaties
Zorg/welzijn: Cosis (Promens Care, NOVO), De Zijlen, VanBoeijen, Visio, Talant, Philadelphia, Sprank, ’s Heeren Loo, VG-BelangenPlatform Groningen, de Trans, UMCG Centrum voor Revalidatie, Hersenletsel.nl, HANNN.

Overheid: provincie Groningen, gemeente Groningen, gemeente Delfzijl, gemeente Haren, gemeente Loppersum, gemeente Zuidhorn, gemeente Menterwolde, gemeente Hoogezand-Sappemeer, gemeente Slochteren, gemeente Bellingwedde, gemeente Veendam, gemeente Vlagtwedde, gemeente Appingedam.

Sport: Special Olympics Nederland, Gehandicaptensport Nederland, Special Heroes Nederland, Huis voor de Sport Groningen, Sportplein Groningen, Fonds Gehandicaptensport/Uniek Sporten, De Brug provincie Groningen, TTV De Brug regio Noord Groningen, De Brug regio Stad Groningen, Basketbal Vereniging Groningen, Floorball Nederland/Unicurl, Iedereen Vitaal Groningen, FC Groningen, Groningen Atletiek, Kenniscentrum Sport, Stichting BEA.

Onderwijs: Alfa-college, Hanzehogeschool Groningen Gezondheidsinstituut en Instituut voor Sportstudies, CIOS Nederland, Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs, Sport Science Institute Groningen.


Deze pledge-ondertekenaars vanuit de sport, zorg, overheid en het onderwijs maken zich sterk om mensen met een beperking of een chronische ziekte te ondersteunen op hun weg naar een gezonde leefstijl. Foto: Alles is gezondheid…, René Verleg.

Meer nieuws

Damster leerlingen opgeleid tot schoolpleincoach

De Hoeksteen wordt Sportieve Gezonde School

SportinZicht oktober nu online!

Denk mee over Kardinge tijdens Beweegcafé op 29 oktober

Openbare sportplekken voorzien in behoefte

Gronings Sportdebat kent geen winnaar

'Kinderen acht uur stil laten zitten is misdadig'

'Vergeten' Oost-Groningers fitter geworden

meer nieuws in het archief