Zoek binnen hvdsg.nl...

Gezonde winst met…. Van Kasteel

Van Kasteel heeft zich als partner van Huis voor de Sport Groningen verbonden aan het thema ‘Aangepast in Beweging’. Zij hebben  voor dit thema gekozen omdat Van Kasteel vindt dat de groep mensen met een beperking en/of chronische ziekte extra aandacht en zorg verdient.

Sport en bewegen kan mensen helpen om op een laagdrempelige manier te leren hoe ze kunnen om gaan met hun klachten en situatie. Adequate begeleiding en zorg op maat kan er voor zorgen dat mensen weer op een gewenst (en haalbaar) niveau kunnen functioneren. Ze komen in contact met anderen, krijgen zelfvertrouwen, worden gezonder en krijgen plezier in de dingen die ze doen. Van Kasteel draagt graag middels haar kennis, ervaring en netwerk, een steentje bij om deze, groeiende, groep mensen in de gelegenheid te stellen te sporten en te bewegen en te laten deelnemen aan de maatschappij.
 

Van Kasteel richt zich middels verschillende programma’s op de doelgroep chronisch zieken en mensen met een beperking. Voorbeelden van onze programma’s zijn: Meet me @ the Gym; een landelijk project dat sportcentra toegankelijk maakt voor mensen met hersenletsel. Een initiatief van de Edwin van der Sar Foundation en Hersenstichting Nederland. Het programma Kop & Lijf; een programma voor mensen met langdurig klachten die niet over gaan en mensen beperken in het dagelijks functioneren.
 

Voor meer informatie over Van Kasteel en hun zorg/-dienstverlening: kijk eens op de website www.vankasteel.nl.

Meer nieuws

De Hoeksteen wordt Sportieve Gezonde School

SportinZicht oktober nu online!

Denk mee over Kardinge tijdens Beweegcafé op 29 oktober

Openbare sportplekken voorzien in behoefte

Gronings Sportdebat kent geen winnaar

'Kinderen acht uur stil laten zitten is misdadig'

'Vergeten' Oost-Groningers fitter geworden

meer nieuws in het archief