Zoek binnen hvdsg.nl...

Geslaagde netwerkbijeenkomst aangepast sporten

Ruim 30 mensen waren afgelopen maandagavond 24 juni aanwezig om te bespreken op welke manier we meer mensen met een beperking en/of chronische aandoening in beweging kunnen laten komen en houden. Het onderwerp kwam voort uit het niet doorgaan van de Sportinstuif aangepast in beweging en de vraag hoe we hier nu een goed en passend vervolg aan kunnen geven. De discussie heeft veel nuttige en goede tips opgeleverd waar we u binnenkort zeker over zullen informeren.

Voorafgaand aan deze discussie heeft Arjo Wijnhorst een presentatie gegeven over het concept Uniek Sporten waar ze in de regio Arnhem mee werken. In deze regio hebben ze de afgelopen jaren ook geworsteld met de vragen die centraal stonden tijdens de netwerkbijeenkomst, wat daar uiteindelijk is uitgemond in Uniek Sporten. Uniek Sporten is een aanpak die als doel heeft om meer mensen met een beperking structureel te laten sporten. Dit wordt gedaan door op regionaal niveau een sportservicepunt te realiseren. Uniek Sporten is daarmee het sportloket (front-office) voor het beantwoorden van sportvragen van mensen met een beperking en het coördineren van begeleiding bij het vinden van de juiste sport. Daarnaast worden partijen die een sportaanbod willen creëren van advies voorzien. Het huidige sportaanbod wordt optimaal gehouden door middel van verenigingsondersteuning en deskundigheidsbevordering van het kader. Uniek Sporten is dus de verbindende schakel tussen de sportvraag en het sportaanbod.

Bij dit alles wordt de samenwerking gezocht met al bestaande programma’s zoals Special Heroes, Zo kan het ook! en Revalidatie, Sport en Bewegen. De kracht van Uniek Sporten zit in een sterke samenwerking tussen overheden, zorg, (speciaal) onderwijs en ondersteunende organisaties. Uniek Sporten heeft in dit alles de rol van verbindende aanjager, en is het herkenbare gezicht als het gaat om aangepast sporten en zet hiermee een beweging in gang die op lokaal en regionaal niveau het sporten voor mensen met een beperking blijvend versterkt.
 

Enkele resultaten uit de regio Arnhem
- Eén naam, één logo, één loket, zodat mensen met een beperking en sportaanbieders precies weten waar ze terecht kunnen, namelijk Uniek Sporten;
- In minder dan één jaar: 60 sportadviezen en ruim 100 contactmomenten;
- 65 sportaanbieders die een aanbod hebben voor mensen met een beperking (deze sportaanbieders bieden ruim 100 activiteiten aan, in totaal 35 verschillende sporten);
- Samenwerking met twaalf partijen vanuit overheden, zorg, (speciaal) onderwijs en ondersteunende organisaties;
- Drie maal per jaar een overleg aangepast sporten met de mensen uit het werkveld;
- Een website waarop mensen met een beperking via een speciale sport-zoek-functie een geschikt sportaanbod kunnen vinden;
- In twee jaar tijd zijn ruim 120 trainers en coaches van sportaanbieders aanwezig bij verenigingsavonden op het gebied van deskundigheidsbevordering;
- Ruim 500 mensen met en zonder beperking maakten in 2012 kennis met aangepast sporten tijdens evenementen waar Uniek Sporten aan meewerkte.

Een inspirerend verhaal als stip op de horizon voor wat wellicht ook in Groningen een goed concept zou kunnen zijn.

Naast dit onderwerp stond ook het genereren van bekendheid voor het Sportloket als onderwerp op de agenda. Onder leiding van Rienk Dekker en Eric Helmantel werd kort de inhoud van dit Sportloket geschetst en vervolgens werd gediscussieerd over de wijze waarop we de mogelijkheid van het krijgen van sport- en beweegadvies bij dit loket verder onder de aandacht kunnen brengen. Eén van de belangrijke tips die naar voren werd gebracht was maak het onderdeel van ‘terugkomdagen’ van patiëntengroepen in de ziekenhuizen.

Zie voor meer informatie ook de presentaties van de netwerkbijeenkomst:
- Presentatie netwerkbijeenkomst aangepast sporten
- Presentatie Sportloket UMCG
- Presentatie Uniek Sporten

Meer nieuws

Impuls voor duurzame sportverenigingen in Groningen

Met HiBike vaker op de fiets naar school

Huis voor de Sport Groningen sportformateur in Leeuwarden

Ouderen blijven in beweging bij OldStars Sport Groningen

Sportkracht Noord lanceert SportMatchNoord

Westerkwartier gaat voor lokaal sportakkoord

meer nieuws in het archief