Zoek binnen hvdsg.nl...

Fryslân haalt Special Olympics 2014 binnen

Op 3 juni werd in Den Bosch bekend gemaakt dat Fryslân de Special Olympics 2014 mag organiseren. Een initiatiefgroep onder auspiciën van Sport Fryslân heeft een bid ingediend om dit nationaal sportevenement naar Fryslân te halen. We verwachten 2.500 sporters met een verstandelijk handicap uit geheel Nederland, 1.500 begeleiders en duizenden toeschouwers in de speelsteden Heerenveen en Sneek.

De locaties en de organisatie scoorden in de beoordeling van de bidcommissie van de Special Olympics ruim voldoende. Het evenement moet uitgroeien tot een prachtig driedaags verblijf en feest. Het gevoel van betrokkenheid overheerste in Friesland: het specifieke Friese vrijwilligersbeleid en de samenwerking met sportverenigingen, zorgorganisaties, onderwijsinstellingen, overheden etc. zijn belangrijke positieve punten, aldus de bidcommissie. 


 

Sporten en speelsteden
Tijdens de Special Olympics Nationale Spelen beoefenen deelnemers verschillende sporten: o.a. tennis, gymnastiek, voetbal, zeilen, paardrijden, atletiek, zwemmen en wielrennen. In Heerenveen wordt gesport in de accommodaties van Sportstad en de sportcomplexen Skoatterwâld en de Heide. In Sneek zijn de accommodaties Schuttersveld en het Starteiland de locaties waar de sporters actief zullen zijn. We bieden een evenement waarbij vernieuwing en tradities op unieke wijze met elkaar verbonden worden. Het bedrijfsleven wordt onder andere benaderd om de financiën voor dit evenement binnen te halen. Met veel uitdaging gaan we dit aan: Fol fjoer!

Comité van aanbeveling
“Weer of geen weer, tijdens de Special Olympics Nationale Spelen schijnt in Fryslân sowieso de zon! Oant 2014”, zegt Piet Paulusma als één van de leden van het comité van aanbeveling. Naast Piet Paulusma zetten Joop Alberda, Henk Gemser, Reitse Spanninga, Foppe de Haan, Kees Jansma, Syb van der Ploeg, Jan Posthuma en Sjoerd Hamburger hun schouders er onder.

Kandidaatstelling
Het bidboek is tot stand gekomen op initiatief van de Provincie Fryslân, gemeente Heerenveen, gemeente Súdwest-Fryslân, Talant, de stichting Vrienden van Talant en Sport Fryslân. Onze kandidaadstelling voor dit Friese gastheerschap wordt enthousiast ondersteund door sportverenigingen, zorgorganisaties, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, media en overheden. Gezamenlijk willen wij een bijdrage leveren aan een structurele verbetering van de gehandicaptensport in onze provincie.

(Bron: www.sportfryslan.nl

Meer nieuws

Behoeftepeiling buurtsportcoaches oktober 2019

12 november: Sportcafé stad Groningen

November: "ALLE Groningers doen mee!"

Impuls voor duurzame sportverenigingen in Groningen

Met HiBike vaker op de fiets naar school

Huis voor de Sport Groningen sportformateur in Leeuwarden

Ouderen blijven in beweging bij OldStars Sport Groningen

meer nieuws in het archief