Zoek binnen hvdsg.nl...

Fonds verstandelijk gehandicapten lanceert digitale toolkit

Fonds verstandelijk gehandicapten lanceerde zaterdag 21 april haar nieuwe toolkit ‘Ik Ben Bijzonder’.
Dit project is een initiatief van Fonds verstandelijk gehandicapten. Leerlingen van ROC’s en/of het Voortgezet Onderwijs organiseren sportdagen voor jongeren met een beperking, met als doel het ontwikkelen van wederzijds begrip en onderling respect.

De digitale toolkit www.ikbenbijzonder.nl werd gelanceerd tijdens het Wandelfeest in Papendal bij Arnhem. Het organiseren van sportdagen voor jongeren met en zonder beperking is voor Fonds verstandelijk gehandicapten niet nieuw. De sportdagen worden al sinds 2007 georganiseerd en zijn succesvol door het concrete en sportieve karakter. De gebruikte methode was verouderd en erg arbeidsintensief. Het was tijd voor een nieuwe methode, speciaal gericht op jongeren. De nieuwe toolkit is door Fonds verstandelijk gehandicapten zo ontwikkeld dat leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen.

Fonds verstandelijk gehandicapten wil bereiken dat mensen met een verstandelijke handicap niet alleen beoordeeld worden op hun beperking, maar juist op hun talenten en kwaliteiten. De missie van het Fonds is hen als volwaardige medeburgers in de maatschappij mee te laten doen. Hoe Fonds verstandelijk gehandicapten dit doet? Met betrokkenheid, inzet en financiële steun. Het Fonds verwerft financiële middelen, onder andere door de jaarlijkse nationale collecte. De verzamelde gelden worden op een transparante en onafhankelijke wijze toegekend aan projecten, zoals ‘Ik ben Bijzonder’, en activiteiten voor en door verstandelijk gehandicapten.

Meer nieuws

Impuls voor duurzame sportverenigingen in Groningen

Met HiBike vaker op de fiets naar school

Huis voor de Sport Groningen sportformateur in Leeuwarden

Ouderen blijven in beweging bij OldStars Sport Groningen

Sportkracht Noord lanceert SportMatchNoord

Westerkwartier gaat voor lokaal sportakkoord

meer nieuws in het archief