Zoek binnen hvdsg.nl...

Examens Weerbaarheidscursussen voor basisscholen in Grootegast

De afgelopen weken hebben de kinderen van groep 7 en/of 8 van verschillende basisscholen in gemeente Grootegast) met succes de cursus WIBO af gerond. WIBO staat voor Weerbaarheid in het Basis Onderwijs. Het is een cursus die zich richt op de weerbaarheid van kinderen uit de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. Ook de gemeente vindt weerbaarheid van kinderen belangrijk en betaalt de kosten van de weerbaarheidcursussen.

Weerbaar zijn betekent dat je voldoende zelfvertrouwen hebt om op een passende manier op te komen voor jezelf. Niet iedereen kan dat. Huis voor de Sport Groningen organiseert daarom jaarlijks voor duizenden kinderen de cursus Weerbaarheid in het Basisonderwijs (WIBO). Een grotere weerbaarheid kan pestgedrag, machtsmisbruik of geweldservaringen voorkomen. Universitair onderzoek (2008) heeft aangetoond dat WIBO werkt.

Het doel is kinderen te wapenen tegen machtsmisbruik, grensoverschrijdend gedrag en mishandeling. Groepsgesprekken, fysieke oefeningen in zelfverdediging en rollenspelen staan centraal. De kinderen leren machtmisbruik herkennen en hun handelingsmogelijkheden in onveilige of ongewenste situaties te vergroten. Ook leren ze hulp te vragen en te bieden. De laatste weken werken de kinderen aan het schrijven van een krant en wordt eventueel een projectdag weerbaarheid voorbereid. De projectdag wordt gekoppeld aan een examen. Aan de hand van werkstukken, posterpresentaties, een informatiemarkt, demonstraties en toneelstukjes kunnen de kinderen hun ouders laten zien waar ze de afgelopen drie maanden aan hebben gewerkt.

Meer nieuws

Sarèl de Jong geeft kickboks-clinics aan kinderen

Damster leerlingen opgeleid tot schoolpleincoach

De Hoeksteen wordt Sportieve Gezonde School

SportinZicht oktober nu online!

Denk mee over Kardinge tijdens Beweegcafé op 29 oktober

Openbare sportplekken voorzien in behoefte

Gronings Sportdebat kent geen winnaar

'Kinderen acht uur stil laten zitten is misdadig'

'Vergeten' Oost-Groningers fitter geworden

meer nieuws in het archief