Zoek binnen hvdsg.nl...

Examens Weerbaarheidscursussen voor basisscholen in Grootegast

De afgelopen weken hebben de kinderen van groep 7 en/of 8 van verschillende basisscholen in gemeente Grootegast) met succes de cursus WIBO af gerond. WIBO staat voor Weerbaarheid in het Basis Onderwijs. Het is een cursus die zich richt op de weerbaarheid van kinderen uit de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. Ook de gemeente vindt weerbaarheid van kinderen belangrijk en betaalt de kosten van de weerbaarheidcursussen.

Weerbaar zijn betekent dat je voldoende zelfvertrouwen hebt om op een passende manier op te komen voor jezelf. Niet iedereen kan dat. Huis voor de Sport Groningen organiseert daarom jaarlijks voor duizenden kinderen de cursus Weerbaarheid in het Basisonderwijs (WIBO). Een grotere weerbaarheid kan pestgedrag, machtsmisbruik of geweldservaringen voorkomen. Universitair onderzoek (2008) heeft aangetoond dat WIBO werkt.

Het doel is kinderen te wapenen tegen machtsmisbruik, grensoverschrijdend gedrag en mishandeling. Groepsgesprekken, fysieke oefeningen in zelfverdediging en rollenspelen staan centraal. De kinderen leren machtmisbruik herkennen en hun handelingsmogelijkheden in onveilige of ongewenste situaties te vergroten. Ook leren ze hulp te vragen en te bieden. De laatste weken werken de kinderen aan het schrijven van een krant en wordt eventueel een projectdag weerbaarheid voorbereid. De projectdag wordt gekoppeld aan een examen. Aan de hand van werkstukken, posterpresentaties, een informatiemarkt, demonstraties en toneelstukjes kunnen de kinderen hun ouders laten zien waar ze de afgelopen drie maanden aan hebben gewerkt.

Meer nieuws

Impuls voor duurzame sportverenigingen in Groningen

Met HiBike vaker op de fiets naar school

Huis voor de Sport Groningen sportformateur in Leeuwarden

Ouderen blijven in beweging bij OldStars Sport Groningen

Sportkracht Noord lanceert SportMatchNoord

Westerkwartier gaat voor lokaal sportakkoord

meer nieuws in het archief