Zoek binnen hvdsg.nl...

Een jaar lang schoolfruit op 1.200 scholen, twintig weken gratis

Samen met de klas schoolfruit eten is lekker, gezellig en gezond! Basisscholen kunnen zich vanaf 2 april aanmelden voor een jaar lang schoolfruit. Het programma start in september. De eerste 20 weken zijn de groenten en het fruit gratis, dankzij de nieuwe EU-Schoolfruitregeling en Nederlandse Schoolfruitleveranciers. De EU betaalt 50%, het Nederlandse bedrijfsleven de andere 50% van de beschikbare zes miljoen euro.

Met dit budget kunnen in het schooljaar 2012-2013 circa 1.200 scholen en daarmee 235.000 kinderen deelnemen. De regeling is voor alle basisscholen in Nederland met als doel schoolfruit een structurele plek in het beleid van basisscholen te geven en kinderen meer kennis bij te brengen over groenten en fruit. Het EU-Schoolfruitprogramma wil de basis leggen voor goede voedingsgewoonten in de toekomst. Dit is vooral belangrijk omdat het aantal kinderen met overgewicht steeds verder toeneemt.

Schoolfruitbeleid
De leerlingen krijgen in een periode van 20 weken gratis drie porties groenten en fruit per week. In totaal krijgen ze dus 60 porties. Na de gratis periode committeert de school zich eraan met schoolfruit door te gaan. Minimaal twee keer per week groente en fruit eten moet een vaste plek krijgen in het beleid van de school. Dit kan gebeuren op basis van een abonnement met een leverancier of doordat ouders groenten en fruit meegeven aan de kinderen. Scholen worden vanuit het EU-Schoolfruitprogramma ondersteund bij het vormgeven van een schoolfruitbeleid en krijgen ook lesmateriaal aangereikt. Hiermee worden kinderen bewust gemaakt van het belang van eten van groenten en fruit. Ook kan gebruik worden gemaakt van de digitale tool van het Voedingscentrum voor het maken van een schoolbeleid rond eten en bewegen.

2,4 miljoen porties gratis fruit
Het EU-Schoolfruitprogramma startte in het schooljaar 2009-2010. In totaal deden al 4.500 scholen mee, een bereik van meer dan 60% van alle basisscholen. Circa 880.000 kinderen profiteerden hiervan, samen kregen ze zo’n 2,4 miljoen porties gratis schoolfruit. Uit onderzoek onder scholen die deelnamen aan het EU-Schoolfruitprogramma in 2011 blijkt dat het programma heel goed gewaardeerd wordt. Van de scholen is 85 tot 90% tevreden over de kwaliteit van de geleverde groenten en fruit en de verschillende soorten. Een kwart van de scholen geeft aan zeker door te gaan met het eten van groenten en fruit , daarnaast zegt circa 40% dit serieus te overwegen. Tot dit schooljaar loopt het programma slechts 10 weken op scholen, dit blijkt te kort om schoolfruit structureel in te voeren.

Leveranciers
Voor het schooljaar 2012-2013 zijn er vier schoolfruitleveranciers. Zij sponsoren tevens het programma en zorgen er daarmee voor dat het kan worden uitgevoerd. De leveranciers zijn Schoolfruit.nu in samenwerking met The Greenery, Fruitschool, Kids & Fruit en Fruitmoment.

Aanmelden
Vanaf 2 april kunnen scholen zich aanmelden via www.euschoolfruit.nl. Alle basisscholen komen in aanmerking voor het programma. In het bijzonder geldt de oproep voor scholen die nog niet eerder gebruik maakten van het programma of nog geen schoolfruitbeleid hebben. Voorwaarde is dat de hele school deelneemt aan het programma. Bij inschrijving kiest de school een leverancier waarmee ze willen samenwerken. Scholen kunnen zich inschrijven tot 16 juli 2012. Toewijzing vindt plaats op datum van inschrijving.

Van het EU-Schoolfruitprogramma naar SchoolGruiten
De gratis levering loopt van september 2012 tot februari 2013. Daarna gaan scholen zelf door met het eten van groenten en fruit, minimaal twee keer per week. De school kiest dan voor een (betaald) abonnementensysteem of op basis van het oudermodel, waarbij ouders zelf fruit en groente meegeven.

Na het schooljaar 2012-2013 bepaalt de school of zij het eten van groenten en fruit een structurele plek willen geven in hun schoolbeleid. Het EU-Schoolfruitprogramma werkt daarvoor samen met het SchoolGruitenprogramma, dat van het eten van groenten en fruit op school (‘gruiten’) een vaste gewoonte maakt.

Samenwerkende partijen
Het Productschap Tuinbouw en Steunpunt SchoolGruiten voeren samen met leveranciers het EU-Schoofruitprogramma uit. Het GroentenFruit Bureau, het Voedingscentrum, het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ondersteunen het programma.

Het EU-Schoolfruitprogramma werkt samen met de Johan Cruyff Foundation om het belang van gezonde voeding en sporten onder de aandacht te brengen bij kinderen.


 

Meer nieuws

Impuls voor duurzame sportverenigingen in Groningen

Met HiBike vaker op de fiets naar school

Huis voor de Sport Groningen sportformateur in Leeuwarden

Ouderen blijven in beweging bij OldStars Sport Groningen

Sportkracht Noord lanceert SportMatchNoord

Westerkwartier gaat voor lokaal sportakkoord

meer nieuws in het archief