Zoek binnen hvdsg.nl...

Drie nieuwe sportdorpen van start in provincie Groningen

De uitslagen van de eerste tranche van de Sportimpuls zijn bekend. Voor de eerste ronde was een bedrag van € 11 miljoen beschikbaar. In totaal werden er maar liefst 899 aanvragen ingediend voor een bedrag van ruim € 60 miljoen. Nu de kruitdampen zijn opgetrokken is duidelijk dat er in de provincie Groningen 13 aanvragen zijn gehonoreerd, waaronder 5 aanvragen waarbij Huis voor de Sport Groningen nauw betrokken is geweest. Onder deze 5 aanvragen bevinden zich 3 nieuwe Sportdorpen, te weten: Sportdorp Wedde, Sportdorp Vlagtwedde en Sportdorp Musselkanaal.

Regeling

Met de Sportimpuls kunnen lokale sport- en beweegaanbieders subsidie krijgen om aanbod te realiseren dat bijdraagt aan het vergroten van het bereik van het lokale sport- en beweegaanbod. De Sportimpuls loopt tot en met 2016 en er is jaarlijks € 12 miljoen beschikbaar. De activiteiten die in het kader van de Sportimpuls ontwikkeld en opgezet worden, moeten gericht zijn op mensen die niet of nauwelijks sporten en bewegen. De wensen en behoeften van potentiële sporten vormen daarbij het uitgangspunt.

De afgelopen jaren zijn al veel interventies ontwikkeld en aangeboden. Om te voorkomen dat het wiel opnieuw uitgevonden wordt, heeft NOC*NSF deze interventies verzameld op de ‘Menukaart Sportimpuls’. Alleen projecten die gebaseerd zijn op interventies die op de Menukaart staan komen in aanmerking voor financiële ondersteuning. Het Groningse project Sportdorp is één van de interventies die op de Menukaart Sportimpuls staat.

Landelijke aanvragen Sportdorp

Ook landelijk zijn verschillende aanvragen ingediend voor het opzetten van een Sportdorp. Met de uitkomsten van de Sportimpuls is bekend geworden dat naast de drie nieuwe Sportdorpen in de provincie Groningen er ook op verschillende andere plaatsen in Nederland maar liefst zes Sportdorpen opgestart worden. Een prachtig resultaat als eerste stap van de landelijke uitrol van dit Groningse concept!

Wat is Sportdorp?

Een Sportdorp/Sportwijk is een samenwerkingsverband van sportverenigingen en andere lokale partijen in een dorpskern om inwoners vanuit hun eigen behoefte meer en vaker te laten sporten, rondom een centrumplek als trefpunt sport. Het sportaanbod wordt vernieuwd en laagdrempelig aangeboden aan de inwoners. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het opzetten van nog niet bestaande sporten of juist bijdragen aan de diversiteit in sportmogelijkheden (structureel, modules en/ of eenmalige activiteiten) en flexibele lidmaatschappen. En daarmee wordt sport en bewegen voor alle inwoners bereikbaar en beschikbaar.

Sportdorp draagt bij aan de leefbaarheid en vitaliteit binnen de dorpskernen/ wijken. Alle inwoners kunnen lid zijn van het Sportdorp. Als consument, als aanbieder, als vrijwilliger of soms gewoon als liefhebber/ supporter.

Meer nieuws

Damster leerlingen opgeleid tot schoolpleincoach

De Hoeksteen wordt Sportieve Gezonde School

SportinZicht oktober nu online!

Denk mee over Kardinge tijdens Beweegcafé op 29 oktober

Openbare sportplekken voorzien in behoefte

Gronings Sportdebat kent geen winnaar

'Kinderen acht uur stil laten zitten is misdadig'

'Vergeten' Oost-Groningers fitter geworden

meer nieuws in het archief