Zoek binnen hvdsg.nl...

Dinsdag 6 november 2012 - CineMec Ede - Ontmoetingsdag/NISB-congres

Casanova of Kenau? Verleiden en verplichten in de wereld van sport en bewegen: dat is het thema van de NISB-Ontmoetingsdag 2012 op 6 november in CineMec in Ede.

Wat zijn effectieve methoden en manieren om een sportieve en actieve leefstijl te bevorderen? Op welke manier kunnen beleidsmakers, lokale professionals en burgers daar een actieve rol in spelen? Past het om als Casanova de burger te verleiden of wordt het de dwingende hand van een Kenau die regels en normen stelt? Welke van de twee heeft de voorkeur, of zijn ze eerder een onverbrekelijke Siamese tweeling? En wat is eigenlijk úw voorkeur: kiest u liever voor verleiden of voor verplichten?

Een tipje van de sluier…
Op dit moment wordt hard gewerkt aan het programma van dit jaarlijkse congres van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen. Wij zijn trots u nu al te kunnen melden dat prof. dr. Paul Schnabel, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), de aftrap op 6 november 2012 zal verrichten. In zijn publicatie ‘Prikkels in preventie’ geeft hij aan dat preventiemedewerkers ervoor moeten waken zich als gezondheidsextremisten op te stellen. Hoe ver mag een professional gaan bij het beïnvloeden van leefstijl? Is het een inbreuk op de privacy? Heeft de ‘bemoeienis’ met het beweeggedrag van de burger wel enig effect? Of zijn er al voldoende ontwikkelingen in de samenleving die burgers verleiden of verplichten tot gezonder (beweeg)gedrag?

Natuurlijk willen we u op de dag zelf ook op allerlei manieren verleiden: het wordt zeker geen dertien-in-een-dozijn congres… Met behulp van Sportservice Ede kijken we naar mogelijkheden om in de directe nabijheid van CineMec praktijkvoorbeelden op te zoeken én om zelf ook nog in beweging te komen. Er zit nog veel meer in het vat, zoals een zeer verrassende plenaire afsluiting…

Wat kiest u straks?
Na het plenaire gedeelte kiest u voor een thematische route of u maakt een keuze uit het vrije programma. Deze routes met twee of drie workshops per thema zijn in voorbereiding:

verleiden of verplichten in de openbare ruimte, waarbij bebouwing, verkeer en de keuze van straatmeubilair en logische routes een rol spelen
 
verleiden of verplichten in de gezonde school, waarbij het actieve bewegen zich niet beperkt tot de gymzaal

verleiden of verplichten in de welzijn- of zorgorganisatie: stellen we de juiste normen bij verschillende patiënten, waar kunnen we slim schakelen tussen protocol en beweegdoelen
 
verleiden of verplichten door sportaanbieders: waar verenigingen en accommodaties verdwijnen, ontstaan andere vormen van sport en speelt de overheid een meer ondersteunende rol. Kan de overheid zich beperken tot faciliteren?
 
verleiden of verplichten op het werk: nog altijd met de auto of … Wat doe je met medewerkers die onverstandig of niet bewegen? En hoe kan het nieuwe werken kansen bieden?

Wat is de NISB-Ontmoetingsdag?
De NISB-Ontmoetingsdag is hét congres waar u als professional wordt geïnspireerd, nieuwe kennis opdoet, uw netwerk ontmoet en uitbreidt én waar u steeds wordt verrast door een andere, creatieve opzet. Vorig jaar waardeerden 400 bezoekers dit event met een dikke 7,5. In 2012 zijn er nog meer kansen om intensief relaties te leggen met collega’s uit beleid, onderzoek en praktijk van sport en bewegen. En we leggen een nog sterker accent op kennis over aanpakken die écht werken en sprekers die u ‘food for thought’ geven.

Noteer alvast in uw agenda

Datum: dinsdag 6 november 2012

Tijd: 9.30-16.30 uur

Locatie: CineMec, Laan der Verenigde Naties 150, 6716 JE Ede,(http://www.cinemec.nl/)

Doelgroep: professionals werkzaam op het gebied van sport en bewegen, in de sectoren welzijn, gezondheid, zorg en onderwijs. Beleidsmakers, projectmanagers en projectcoördinatoren die werken in het bedrijfsleven, de non-profit sector of bij de landelijke, regionale of lokale overheid.

Website: www.nisb.nl/ontmoetingsdag

Informatie: Irene van Tend, congressecretariaat, irene.vantend@nisb.nl of 0318-490900.

P.S. In september zal per e-mail de uitgebreide uitnodiging voor dit congres worden verzonden. Deze zal ook beschikbaar komen via de website.


 

Meer nieuws

November: "ALLE Groningers doen mee!"

Impuls voor duurzame sportverenigingen in Groningen

Met HiBike vaker op de fiets naar school

Huis voor de Sport Groningen sportformateur in Leeuwarden

Ouderen blijven in beweging bij OldStars Sport Groningen

Sportkracht Noord lanceert SportMatchNoord

Westerkwartier gaat voor lokaal sportakkoord

meer nieuws in het archief