Zoek binnen hvdsg.nl...

De 2e ronde Sportimpuls; nieuwe ronde, nieuwe kansen?

De tweede ronde voor de Sportimpuls is opengesteld. Ook dit jaar is er weer 11 miljoen euro beschikbaar om nieuw sportaanbod op te starten om daarmee mensen die nu nog te weinig bewegen te stimuleren te gaan sporten en bewegen. Daarnaast is er nog 2 miljoen extra beschikbaar specifiek bedoeld voor projecten gericht op jeugd met overgewicht.

Samenwerking is cruciaal en de lokale Sportimpulsplannen dienen aan te sluiten bij het gemeentelijk sportbeleid, bij het gemeentelijk sportbeleid en de wijkgerichte Buurtactieplannen.

Wie mag aanvragen?

Alleen lokale sport- en beweegaanbieders met minimaal 2 jaar ervaring komen in aanmerking als hoofdaanvrager voor de Sportimpuls. Dit zijn organisaties die het uitvoeren en organisaties van sport- en bewegingsaanbod op lokaal niveau tot doel hebben. In de subsidieaanvraag moet expliciet aangetoond worden dat je een lokale sport- en beweegaanbieder bent en in direct contact staat met de sporter.
Overige lokale partijen die bekend zijn met inactieve doelgroep(en) stimuleren wij om een samenwerking aan te gaan met lokale sport- en beweegaanbieders. Deze partijen kunnen geen hoofdaanvrager zijn, maar wel deel uit maken van een samenwerkingsverband voor een subsidieaanvraag.
Sportaanbieders kunnen een aanvraag voor de Sportimpuls indienen bij ZonMw voor 5 maart 2013. De aanvraag moet net als in de eerste ronde gebaseerd zijn op één of meerdere interventies van de Menukaart Sportimpuls, een database met projecten die in het verleden hebben bewezen succesvol te zijn.

Bezint eer ge begint

In de eerste ronde zijn maar liefst 900 aanvragen ingediend voor in totaal 60 miljoen euro. De verwachting is dat er in de tweede ronde nog meer aanvragen ingediend zullen worden. De kans op honorering is dus percentueel gezien klein. Betekent dit dat u er helemaal niet aan moet beginnen? Nee! Alleen u moet zorgen voor een heel goed plan. Hoe u dat doet? Een aantal aandachtspunten in willekeurige volgorde:

1. Zorg dat de aanvraag gericht is op een doelgroep die nu nog niet of nauwelijks beweegt en onderbouw dit met cijfers
2. Zorg indien mogelijk dat je behoefte van de potentiële doelgroep achterhaalt
3. Zorg voor de juiste samenwerkingspartners en betrek hen bij het schrijven van de aanvraag
4. Denk bij het schrijven van de aanvraag al na over de structurele inbedding van de activiteit na afloop van de Sportimpuls

Meer weten?

Voor meer informatie over de Sportimpuls en de officiële oproep klik hier om door te gaan naar de website van ZonMw.

Ondersteuning?

Vanuit NOC*NSF zijn ondersteuningsteams voor de Sportimpuls opgericht. Ook Huis voor de Sport Groningen is in dit team vertegenwoordigd. Wilt u meer weten over de criteria voor een Sportimpuls - aanvraag of wilt u ondersteuning bij het indienen van een aanvraag? Neem dan contact op met Mariska Zwartsenburg. Dit kan telefonisch via 0598-323200 of per e-mail: m.zwartsenburg@hvdsg.nl.

Meer nieuws

Impuls voor duurzame sportverenigingen in Groningen

Met HiBike vaker op de fiets naar school

Huis voor de Sport Groningen sportformateur in Leeuwarden

Ouderen blijven in beweging bij OldStars Sport Groningen

Sportkracht Noord lanceert SportMatchNoord

Westerkwartier gaat voor lokaal sportakkoord

meer nieuws in het archief