Zoek binnen hvdsg.nl...

Damster leerlingen opgeleid tot schoolpleincoach

Leerlingen van de groepen 7 van CBS de Triangel en obs de Vuurvlinder in Appingedam zijn in vier bijeenkomsten opgeleid tot schoolpleincoaches volgens de methodiek van Move Mates. Ze zijn begeleid door sportcoach Rianne Wessel van Huis voor de Sport Groningen.

De opleiding bestond uit een theorieles, praktijklessen en een evaluatieles. Ze leerden spelactiviteiten op te zetten, andere leerlingen te betrekken en te handelen bij conflictsituaties. Na de praktijklessen gingen de leerlingen ‘stagelopen’ op het plein. De sportcoach was aanwezig om te coachen en feedback te geven. Alle leerlingen hebben hun certificaat behaald!

Move Mates stimuleert kinderen om in beweging te komen. De leerlingen uit groep 7 bedenken en begeleiden beweegactiviteiten Het zorgt voor een pauze vol plezier en beweging. Door het inzetten van de speelpleinkaarten en een grote hoeveelheid spelmaterialen worden pauzes weer leuk voor ieder kind. Er ontstaat nieuwe interactie tussen jong en oud, waarbij niemand meer buitenspel hoeft te staan.

Door meer beweegmogelijkheden, structuur en regels op het schoolplein ontstaan minder conflicten. De sportpleincoaches uit de groepen 7 ontwikkelen zich sterk op sociaal en organisatorisch gebied. Zij hebben geleerd om verantwoordelijkheden te dragen en jongere kinderen te begeleiden. Het zelfvertrouwen is gegroeid!


(Bron: eemskrant.nl)

Meer nieuws

Impuls voor duurzame sportverenigingen in Groningen

Met HiBike vaker op de fiets naar school

Huis voor de Sport Groningen sportformateur in Leeuwarden

Ouderen blijven in beweging bij OldStars Sport Groningen

Sportkracht Noord lanceert SportMatchNoord

Westerkwartier gaat voor lokaal sportakkoord

meer nieuws in het archief