Zoek binnen hvdsg.nl...

Damster leerlingen opgeleid tot schoolpleincoach

Leerlingen van de groepen 7 van CBS de Triangel en obs de Vuurvlinder in Appingedam zijn in vier bijeenkomsten opgeleid tot schoolpleincoaches volgens de methodiek van Move Mates. Ze zijn begeleid door sportcoach Rianne Wessel van Huis voor de Sport Groningen.

De opleiding bestond uit een theorieles, praktijklessen en een evaluatieles. Ze leerden spelactiviteiten op te zetten, andere leerlingen te betrekken en te handelen bij conflictsituaties. Na de praktijklessen gingen de leerlingen ‘stagelopen’ op het plein. De sportcoach was aanwezig om te coachen en feedback te geven. Alle leerlingen hebben hun certificaat behaald!

Move Mates stimuleert kinderen om in beweging te komen. De leerlingen uit groep 7 bedenken en begeleiden beweegactiviteiten Het zorgt voor een pauze vol plezier en beweging. Door het inzetten van de speelpleinkaarten en een grote hoeveelheid spelmaterialen worden pauzes weer leuk voor ieder kind. Er ontstaat nieuwe interactie tussen jong en oud, waarbij niemand meer buitenspel hoeft te staan.

Door meer beweegmogelijkheden, structuur en regels op het schoolplein ontstaan minder conflicten. De sportpleincoaches uit de groepen 7 ontwikkelen zich sterk op sociaal en organisatorisch gebied. Zij hebben geleerd om verantwoordelijkheden te dragen en jongere kinderen te begeleiden. Het zelfvertrouwen is gegroeid!


(Bron: eemskrant.nl)

Meer nieuws

2e Pilotfase Vrijwilligers & Co

Nieuwe ronde Ondersteuningsaanbod Gezonde School 2019-2020

De 6 B’s die essentieel zijn voor vrijwilligerswerk

Donar en Sarèl de Jong grote winnaars Sportgala

Gronings Sportdebat op 28 februari a.s.

Inschrijving Sporthopper geopend

Sarèl de Jong geeft kickboks-clinics aan kinderen

De Hoeksteen wordt Sportieve Gezonde School

SportinZicht oktober nu online!

Denk mee over Kardinge tijdens Beweegcafé op 29 oktober

meer nieuws in het archief