Zoek binnen hvdsg.nl...

CURSUSAANBOD NAJAAR 2013

Start u het nieuwe sportseizoen ook met nieuwe kennis en praktische tips? Huis voor de Sport biedt weer allerlei interessante cursussen en workshops aan voor vrijwilligers van sportverenigingen.

Sportblessures (Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen)
Woensdag 18 september 2013

Interessant voor elke trainer, begeleider en verzorger! In deze cursus wordt aandacht besteed aan de belasting en belastbaarheid van de sporter. De deelnemers leren een blessure te beoordelen en eerste hulp bij sportongevallen toe te passen. Ook wordt ingegaan op de nazorg die eventueel verleend moet worden aan de sporter. Een gekwalificeerd fysiotherapeut zal in theorie en praktijk uitleg geven over hoe er gehandeld moet worden bij een ongeval.
Voor meer informatie en aanmelden klik hier
 

Tapen en Bandageren
Woensdag 2, 9 en 16 oktober 2013

Deelnemers krijgen tijdens deze cursus inzicht in wanneer en hoe er getapet wordt en leren dit toe te passen in praktijk. Dit is een vervolg op de cursus ‘Sportblessures’ (EHBSO). Voor deelname aan deze cursus dient u eerst de cursus ‘Sportblessures’ of een aanverwante scholing te hebben gevolgd. De cursus bestaat uit drie avonden, wordt verzorgd door een sportfysiotherapeut en duurt ongeveer 2,5 uur per avond.
Voor meer informatie en aanmelden klik hier
 

Voorlichtingsbijeenkomst Omzetbelasting voor sportverenigingen
Maandag 7 oktober 2013

In samenwerking met de Belastingdienst organiseren wij een voorlichtingsbijeenkomst voor sportverenigingen over omzetbelasting. Tijdens deze bijeenkomst wordt onder andere ingegaan op onderwerpen zoals prestaties (belast of vrijgesteld), voorbelasting, ondernemerschap en fondsenwerving. Tevens wordt aandacht geschonken aan de nieuwe kantineregeling.
Voor meer informatie en aanmelden klik hier
 

Workshop Mental coaching
Maandag 14 oktober 2013

In deze workshop ervaart u de wijze waarop een mentaliteitsverandering wordt gerealiseerd. Het trainen van mentale vaardigheden is van grote invloed op de fysieke en tactische prestaties. Als het niet goed zit tussen de oren, wordt het een sportprestatie van niets. Dus hoe krijgen we het “goed tussen de oren?” Welke rol kan u als trainer op u nemen om de gewenste mentaliteit in uw vereniging te krijgen en te houden?
Voor meer informatie en aanmelden klik hier
 

Workshop Risico’s en verzekeringen
Maandag 28 oktober 2013

Uw vereniging is een rechtspersoon en neemt als zodanig deel aan het rechtsverkeer. Gevolg daarvan is dat uw vereniging ook financiële risico’s loopt. Bijvoorbeeld wanneer de vereniging de wet overtreedt of volgens de wet aansprakelijk is voor de schade van een ander. Ook kan de vereniging zelf schade oplopen, bijvoorbeeld door brand in het clubhuis. Een groot aantal van deze risico’s is verzekerbaar. Tijdens deze bijeenkomst krijg je tips om de risico’s voor de eigen situatie goed in kaart te brengen en deze zo mogelijk af te dekken met een verzekering of juist hierop te besparen.
Voor meer informatie en aanmelden klik hier

Meer nieuws

November: "ALLE Groningers doen mee!"

Impuls voor duurzame sportverenigingen in Groningen

Met HiBike vaker op de fiets naar school

Huis voor de Sport Groningen sportformateur in Leeuwarden

Ouderen blijven in beweging bij OldStars Sport Groningen

Sportkracht Noord lanceert SportMatchNoord

Westerkwartier gaat voor lokaal sportakkoord

meer nieuws in het archief