Zoek binnen hvdsg.nl...

Concept sport- en beweegvisie Westerwolde 2018-2022 gepresenteerd

Op 21 september jl. werd in Veelerveen de concept sport- en beweegvisie Westerwolde 2018-2022 gepresenteerd aan de gemeenteraden van Bellingwedde en Vlagtwedde, (sport)verenigingen en maatschappelijke organisaties. De visie, met als titel ‘Iedereen kan meedoen!’ gaat in op hoe de nieuwe gemeente Westerwolde in 2018 als sportieve gemeente op de kaart wil staan.

Eerder georganiseerde bijeenkomsten met de raden, verenigingen en maatschappelijke organisaties in combinatie met een inwonersenquête en trends en ontwikkelingen vormden de input voor de nieuwe sport- en beweegvisie. De visie kent een aantal kaders en actiepunten op het gebied van de thema’s organisatie, sport- en beweegstimulering, de maatschappelijke waarde van sport en bewegen, verenigingen en sportaccommodaties en bewegen in de openbare ruimte. Aan de hand van deze kaders en actiepunten zullen keuzes gemaakt worden die het uitgangspunt vormen voor een nog op te stellen uitvoeringsplan voor de komende jaren. Huis voor de Sport Groningen begeleidt de gemeenten bij dit unieke traject.

Naar verwachting zal de sport- en beweegvisie in november 2016 ter besluitvorming aan de raden van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde worden aangeboden.Klik hier voor meer informatie over ondersteuning door Huis voor de Sport Groningen op het gebied van advies en beleid.

Meer nieuws

Sportclubs onder strenger toezicht belastingdienst

Uitslag werknemersonderzoek Arbeidsloket

Nieuwsbrief Buurtsportcoach Academy Noord

Nieuwsbrief KennisLab BIOR Noord

Lancering Buurtsportcoach Academy Noord

Lancering Sport- en Cultuurhopper in gemeente Groningen

meer nieuws in het archief