Zoek binnen hvdsg.nl...

CDA, VVD, PvdA en SP concreet over extra financiën voor sport

Welke financiële consequenties verbinden de politieke partijen aan de ‘sportbeloftes’ in hun verkiezingsprogramma in 2017? CPB brengt in kaart welke wijzigingen op het huidige beleid de verschillende partijen in hun begroting hebben opgenomen. Daarbij is 0,1 miljard (100 miljoen) de ondergrens waarmee CPB rekening houdt en dit maakt dat mogelijk minder kostbare maatregelen niet zijn geregistreerd.

Sport in verkiezingsprogramma's 2017

Wat opvalt, is dat het CDA 100 miljoen extra wil investeren in sport en bewegen en daarmee ‘koploper’ is, terwijl het verkiezingsprogramma van deze partij in de woordanalyse van Kenniscentrum Sport niet hoog scoorde op concreetheid. In 2014 was het budget voor ‘sport in de buurt’ 88,3 miljoen. Als het voornemen van het CDA zich vertaalt naar deze breedtesportstimulering, is dat zo’n 10 procent meer dan het huidige beleid (bron: Rapportage Sport 2014, SCP 2015) .

De VVD heeft een verzamelpost van 300 miljoen extra voor onderwijs, waarvan een niet nader gespecificeerd deel is voor ‘meer vakdocenten gymles’. Ook is er een verzamelpost van 100 miljoen extra voor sport, Koninklijke Marechaussee en betere verlichting op snelwegen gedurende de nacht. Hoeveel daarvan naar de sport gaat, is niet bekend. De SP kiest specifiek voor extra investeringen in bewegingsonderwijs en reserveert daarvoor 200 miljoen extra. Dit zijn substantiële verhogingen van 10 procent of meer, als je het afzet tegen de totale uitgaven in de onderwijssector voor lichamelijke opvoeding en sportgerelateerde studies: 2 miljard euro. (bron: Sport in Beeld, CBS 2013).

als je op de afbeelding klikt, wordt je gestuurd naar de site https://www.lbl.nl/kcsport/ waar de gehele infographic te vinden is.

Klik op de afbeelding om voor de interactieve infographic

De PvdA verhoogt de rijksbijdrage aan gemeenten en wil meer geld uitgeven aan sporten en bewegen, in totaal voor 200 miljoen in 2021. Daarnaast taakstellend voor verschillende doeleinden op het gebied van zorg, welzijn en top- en breedtesport 100 miljoen.

D66 heeft in het verkiezingsprogramma de meeste aandacht van alle partijen voor veel facetten van sport en bewegen: van sport-ondernemerschap tot preventie en van Olympische Spelen ‘nieuwe stijl’ tot een beweegvriendelijke omgeving. De financiële extra ondersteuning hiervoor blijft klaarblijkelijk onder de 100 miljoen, aangezien het CPB geen sport-posten van D66 heeft geregistreerd.

Twee partijen vallen in de CPB-doorrekening op met een voorstel om het lage btw-tarief voor onder meer sportwedstrijden en -accommodaties te willen opheffen. Dat zijn de SGP (opgenomen in de infographic) en VNL (niet opgenomen; de analyse van Kenniscentrum Sport betreft alleen partijen die nu al in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn). Dit betekent een lastenverzwaring voor de burger, die mogelijk ook consequenties kan hebben voor deelname aan sport en aanwezigheid bij sportevenementen.

 

(bron: www.allesoversport.nl)

Meer nieuws

Impuls voor duurzame sportverenigingen in Groningen

Met HiBike vaker op de fiets naar school

Huis voor de Sport Groningen sportformateur in Leeuwarden

Ouderen blijven in beweging bij OldStars Sport Groningen

Sportkracht Noord lanceert SportMatchNoord

Westerkwartier gaat voor lokaal sportakkoord

meer nieuws in het archief