Zoek binnen hvdsg.nl...

CAO Sportverenigingen ook met pensioenregeling

Al enige jaren is er door de sportservicebureaus (waaronder Sport Technisch Kader Groningen) achter de schermen gewerkt aan de ontwikkeling van een pensioenvoorziening voor de sportleiders op lokaal niveau, de sportleiders die nu onder de CAO Sportverenigingen vallen. De pensioenvoorziening is sinds kort mogelijk.

Uitgangspunt bij de voorziening is altijd geweest dat het model zowel oog heeft voor de positie van de werkgever als voor de positie van de sportleider. Met hulp van het pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) zijn wij hierin geslaagd.

De pensioenvoorziening kent de volgende belangrijke elementen.
- Er is geen verplichting tot deelname;
- De beslissing om toe te treden is voorbehouden aan de sportleider;
- Deelname wordt opgebouwd in kleine stapjes verdeeld over 8 jaar;
- De pensioenpremie is op basis van 50%/50% verdeeld over de (materieel) werkgever en de sportleider.

Op korte termijn zullen de werknemer(s) van sportverenigingen die werken met STK Groningen worden geinformeerd over de mogelijkheid om pensioen op te gaan bouwen. Deze eerste aanzegging zal uiteraard gevolgd worden door een uitgebreide voorlichtingscampagne, vooralsnog gepland op 8 december.

Klik hier voor de CAO Sportvereniging of de CAO Sportvereniging met pensioenregeling.

Meer nieuws

Huis voor de Sport Groningen sportformateur in Leeuwarden

Ouderen blijven in beweging bij OldStars Sport Groningen

Sportkracht Noord lanceert SportMatchNoord

Westerkwartier gaat voor lokaal sportakkoord

Sportclubs onder strenger toezicht belastingdienst

Uitslag werknemersonderzoek Arbeidsloket

meer nieuws in het archief