Zoek binnen hvdsg.nl...

Cao Sportverenigingen uitzondering op flexwet

De Volkskrant van woensdag 9 maart jl. bericht over mogelijke problemen voor sportclubs als gevolg van de nieuwe flexwet. In deze berichtgeving wordt gesteld dat sportclubs in veel gevallen hun trainer(s) na 24 maanden een contract voor onbepaalde tijd moeten aanbieden. Echter, in de Cao Sportverenigingen die o.a. door het Arbeidsloket van Huis voor de Sport Groningen wordt gehanteerd, is hier al een uitzonderingsbepaling voor getroffen. Het is namelijk zo dat volgens deze Cao een trainer pas na 48 maanden in vaste dienst hoeft te komen.

Trainer(s) minder langer actief bij club
In die Cao Sportverenigingen is bepaald dat een club binnen 48 maanden 6 tijdelijke arbeidsovereenkomsten met een trainer mag aangaan. Dat stond al in de Cao en blijft overeind ondanks de nieuwe flexwet. In de praktijk blijkt dat de meeste clubs daar ook prima mee uit de voeten kunnen want gemiddeld genomen blijven trainers niet langer dan een jaar of drie à vier in dienst bij dezelfde club. De voetbalsport is hier een mooi voorbeeld van. In andere sporten, bijvoorbeeld in gymnastiek en tennis, zijn veel trainers langer voor dezelfde club actief. Hier wordt dan ook veel vaker in een eerder stadium een contract voor onbepaalde tijd aangeboden. Dit aangezien er bij deze sporten een groter tekort aan trainers is ten opzichte van bijvoorbeeld de voetbalsport.

Mogelijkheden Arbeidsloket Huis voor de Sport Groningen
Bij Arbeidsloket van Huis voor de Sport Groningen kunnen verenigingsbestuurders en trainers van Groninger clubs gratis terecht voor advies over de flexwet en de mogelijkheden van de Cao Sportverenigingen.  Tijdens een persoonlijk gesprek krijgt de club advies op maat over bijvoorbeeld contractverlenging met één of meerdere trainers. Daarnaast kan de vereniging profiteren van de voordelen van de Cao Sportverenigingen, door het werkgeverschap van hun trainer(s) uit te besteden aan Arbeidsloket.

Meer info?
Neem contact op met  Bas van de Kant, adviseur Arbeidsloket van Huis voor de Sport Groningen, via e-mail b.vandekant@hvdsg.nl of telefonisch 050-8700100.

Meer nieuws

SportinZicht juli 2018 nu online!

Zeven Groninger subsidieaanvragen Sportimpuls gehonoreerd

Helft van de kinderen beweegt te weinig

Inzetten beweegcoach loont

Selectie FC Groningen bij finale Buurt Battle!

meer nieuws in het archief