Zoek binnen hvdsg.nl...

Campagne ‘Stop bewegingsarmoede onder kinderen, beweeg mee!’

Nederlandse kinderen zijn wereldkampioen zitten

Wij slaan alarm en dat is niet voor niets. We zien het tijdens onze trainingen, wedstrijden, op velden en in zalen. Jongeren zitten gemiddeld ruim 10 uur per dag en bewegen onvoldoende. Hun motorische ontwikkeling stagneert alarmerend, en dat begint al in de basisschoolleeftijd. Jongeren moeten meer en beter gaan bewegen. Jong geleerd, betekent een leven lang plezier in sporten en bewegen.

Dat willen we realiseren door aandacht te vragen en door maatregelen te treffen. Dat kunnen we alleen SAMEN; met ouders/verzorgers, scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen, gemeenten, kabinet, politiek, sportbonden, sportclubs, trainers, coaches én kinderen. Doe massaal mee, zodat de politiek niet om ons heen kan. Beweeg jij mee? Teken de petitie.

Naar de petitie

Meer nieuws

Sportclubs onder strenger toezicht belastingdienst

Uitslag werknemersonderzoek Arbeidsloket

Nieuwsbrief Buurtsportcoach Academy Noord

Nieuwsbrief KennisLab BIOR Noord

Lancering Buurtsportcoach Academy Noord

Lancering Sport- en Cultuurhopper in gemeente Groningen

meer nieuws in het archief