Zoek binnen hvdsg.nl...

Beweegdiploma van start in de gemeente Oldambt

De KNGU heeft een beweegprogramma voor peuters en kleuters ontwikkeld genaamd het Beweegdiploma. De gemeente Oldambt gaat dit in samenwerking met de basisscholen en Huis voor de Sport Groningen uitvoeren. Het programma bereidt kinderen voor op de hedendaagse beweegcultuur. Dit doormiddel van het aanbieden van vele grondvormen van bewegen.

Ontwikkeling van de motoriek
In de leeftijdsperiode van 2 tot 6 jaar vindt bij kinderen de grootste ontwikkeling van de motoriek plaats. In deze periode komen verbindingen en vertakkingen van de hersencellen tot stand. De snelheid in geleiding van prikkels van spieren naar hersenen en omgekeerd, neemt toe. Er ontwikkelt zich een verfijnde samenwerking tussen het gezichtszintuig, evenwichtszintuig en de sensoren in de spieren, pezen en gewrichten enerzijds en het zenuwstelsel anderzijds. Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op de fysieke en mentale gesteldheid. Het is dan ook belangrijk om hierop in te spelen. Daarnaast is bewegen voor het jonge kind van groot belang om overgewicht tegen te gaan. Zodra het kind goed kan lopen zijn speelse manieren van bewegen noodzakelijk.

Sportlessen
Binnen de gemeente Oldambt worden door sportcoaches van Huis voor de Sport Groningen op dit moment aan zeven basisscholen bijstand verleend. De sportcoaches geven twee keer per week les aan de kinderen uit groep 1 en 2. De afsluiting en uitreiking van de beweegdiploma’s wordt feestelijk gevierd op de scholen. Ouders zijn daarbij van harte welkom om te komen kijken!

Meer informatie
Voor meer informatie over het Beweegdiploma kunt u mailen met Sven van Delden, sportcoach bij Huis voor de Sport Groningen. s.vandelden@hvdsg.nl.

Meer nieuws

Sportkracht Noord lanceert SportMatchNoord

Westerkwartier gaat voor lokaal sportakkoord

Sportclubs onder strenger toezicht belastingdienst

Uitslag werknemersonderzoek Arbeidsloket

Nieuwsbrief Buurtsportcoach Academy Noord

Nieuwsbrief KennisLab BIOR Noord

meer nieuws in het archief