Zoek binnen hvdsg.nl...

Algemene Verordening Gegevensbescherming bij personeelszaken

Wat verandert er voor sportclubs?


Vanaf 25 mei 2018 moeten ook sportclubs voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit heeft o.a. gevolgen voor de verwerking van persoonsgegevens van personeel dat in dienst is bij sportclubs.  

Verwerking personeelsgegevens

Bij alle gegevens die u van uw trainer, coach of docent opvraagt, dient u kritisch te kijken naar de verwerking en het doel hiervan. Dit geldt bijvoorbeeld voor het opnemen van informatie over de werknemer in het personeelsdossier of in de personeelsadministratie. Bepaalde informatie mag de werkgever aan de werknemer vragen in het kader van de arbeidsovereenkomst. Denk aan een kopie van het identiteitsbewijs.  Indien u gegevens aan derden verstrekt dient u dit ook aan te geven. Bijvoorbeeld bij de salarisadministratie. 

Aanpassen overeenkomsten
De AVG maakt het noodzakelijk dat sportclubs, die persoonsgegevens van EU-Burgers verwerken, hun verwerkingsproces zodanig aanpassen dat dit in lijn is met de nieuwe privacy verordening. Dit houdt onder meer in dat huidige overeenkomsten mogelijk dienen te worden omgezet naar overeenkomsten conform de AVG. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor arbeidsovereenkomsten waarin specifieke zaken opgenomen dienen te worden. Als organisatie kunt u nu alvast stappen ondernemen om straks klaar te zijn voor de AVG. Om u hierbij te helpen, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens de 10 belangrijkste stappen voor u op een rijtje gezet. Klik hier voor het stappenplan.

Arbeidsloket voorbereid!
Voor Arbeidsloket zijn privacy en effectieve databescherming van cruciaal belang. Wij zijn al enige tijd volop bezig om onze medewerkers, producten en processen gereed te maken voor de nieuwe regelgeving, zodat wij goed voorbereid zijn wanneer deze van kracht wordt. Wij kijken daarbij niet alleen naar de AVG-regelgeving zelf, maar ook naar de wensen van de bij ons aangesloten clubs.  Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met Arbeidsloket, telefoon 050-87 00 100 of mail naar arbeidsloket@hvdsg.nl .

Meer nieuws

November: "ALLE Groningers doen mee!"

Impuls voor duurzame sportverenigingen in Groningen

Met HiBike vaker op de fiets naar school

Huis voor de Sport Groningen sportformateur in Leeuwarden

Ouderen blijven in beweging bij OldStars Sport Groningen

Sportkracht Noord lanceert SportMatchNoord

Westerkwartier gaat voor lokaal sportakkoord

meer nieuws in het archief