Zoek binnen hvdsg.nl...

Aftrap Sport en Bewegen in de Buurt

De VNG heeft op 13 februari nieuwe bestuurlijke afspraken gemaakt over het stimuleren van sport en bewegen in de buurt. Minister Schippers van VWS gaat hiermee samen met gemeenten, sport- en beweegaanbieders en het bedrijfsleven ‘Sporten en Bewegen in de Buurt’ stimuleren.

Minister Schippers maakte al eerder bekend hiervoor jaarlijks zo’n 70 miljoen euro uit te trekken. Ook het ministerie van OCW betaalt hieraan mee. Richard Krajicek opende in Ahoy de bijeenkomst tijdens het ABN-AMRO World Tennis Tournament.

De afspraken zijn ondertekend door:

Minister Schippers VWS
VNG
NOS*NSF
VNO-NCW en MKB-Nederland
Het ministerie van VWS komt, naast de jaarlijkse 70 miljoen waarmee onder andere buurtsportcoaches worden gefinancierd, voor het realiseren van het programma ‘Sport en Bewegen in de Buurt’ onder meer met:

Een landelijke database om van elkaars succesvolle initiatieven en voorbeelden te leren en over te nemen.
Een Buurtscan, waarmee gemeenten kunnen bekijken wat in welke buurt nodig is.
Met het programma ‘Sport en Bewegen in de Buurt’ wil minister Schippers ervoor zorgen dat de gezonde keuze ook de gemakkelijke keuze wordt. Wanneer mensen gemakkelijker kunnen sporten en bewegen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij werk, school of het veldje om de hoek, worden zij gestimuleerd in een actieve en gezonde leefstijl.

Meer informatie
De website www.sportenindebuurt.nl is vanaf vandaag de plek om informatie te vinden over het programma. De site geeft antwoord op vragen als: Hoe kun je een buurtsportcoach inzetten? Welke ondersteuning kun je krijgen?

Meer nieuws

Behoeftepeiling buurtsportcoaches oktober 2019

12 november: Sportcafé stad Groningen

November: "ALLE Groningers doen mee!"

Impuls voor duurzame sportverenigingen in Groningen

Met HiBike vaker op de fiets naar school

Huis voor de Sport Groningen sportformateur in Leeuwarden

Ouderen blijven in beweging bij OldStars Sport Groningen

meer nieuws in het archief