Zoek binnen hvdsg.nl...

Over verenigingsondersteuning

Nederland telt ongeveer 30.000 sportverenigingen, waarvan zo’n 1300 in provincie Groningen. Veel van deze verenigingen draaien voornamelijk op vrijwilligers. Het in stand houden van de vereniging vraagt vaak veel tijd en energie van vrijwilligers en bestuurders. Huis voor de Sport Groningen biedt ondersteuning en begeleidt sportverenigingen op alle fronten.

Huis voor de Sport Groningen heeft samen met Sport fryslân en SportDrenthe een gezamenlijke aanpak voor verenigingsadvies ontwikkeld: de Noordelijke Aanpak Verenigingsadvies (NAVA). Daarbij wordt gebruik gemaakt van elkaars expertise, zodat we meer kwaliteit kunnen bieden.

We kunnen uw vereniging adviseren en ondersteunen op een aantal nieuwe sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. Er wordt tegenwoordig steeds meer van een sportvereniging gevraagd in het kader van gezondheid, sportieve opvang, welzijn/WMO en integratie. Huis voor de Sport Groningen helpt u om de juiste weg hierin te bewandelen en u te ondersteunen bij de opzet van beleid hierin. Aansluitend hebben wij drie speerpunten benoemd, waarop wij de komende jaren insteken als het gaat om verenigingsadvies:
Een gemeente bepaalt zelf of zij de ondersteuning voor sportverenigingen noodzakelijk vindt en in hoeverre zij deze ondersteuning wil financieren. Elke gemeente koopt nu een ondersteuningspakket op maat of doet dat niet. Wij kunnen u vertellen welke mogelijkheden u als sportvereniging heeft.

Advies en ondersteuning op maat
Huis voor de Sport Groningen adviseert en ondersteunt bij de volgende activiteiten:

1. Hulpvragen van verenigingen
U kunt informatie over verschillende onderwerpen aanvragen, zoals sponsoring of de maximale toegestane vergoeding voor vrijwilligers.

2. Adviesgesprekken
Een sportconsulent komt bij uw vereniging langs om u op weg te helpen met een bepaald thema. De consulent kan de laatste ontwikkelingen presenteren, tips aanreiken en op maat advies uitbrengen.

3. Trajectondersteuning
Het begeleiden en ondersteunen van sportverenigingen op (sociaal-maatschappelijke) ontwikkelingen en thema’s.

Voorbeelden van ontwikkelingen:

  • Vernieuwing en verbreding van sportaanbod.
  • Professionalisering van de sportvereniging, het vrijwillig kader en de infrastructuur.

Voorbeelden van thema’s:

  • Accommodatie
  • Beleid en Organisatie
  • Financiën
  • Ledenwerving en -behoud
  • Sponsoring
  • Vrijwilligers
  • Wet- en regelgeving