Zoek binnen hvdsg.nl...

Provinciaal project “Sterk Vrijwilligerswerk”

‘Sterk vrijwilligerswerk’ is een uniek initiatief van zeven  provinciale  en vijf  landelijke organisaties en is erop gericht de maatschappelijke  meerwaarde  van vrijwilligersorganisaties te benutten en de continuïteit en vitaliteit van  deze organisaties  te versterken. Samenwerking van vrijwilligersorganisaties wordt hierbij steeds belangrijker. In de provincie Groningen is het project in vier regio’s van start gegaan. Daarin wordt inmiddels nauwe afstemming gezocht met de gemeenten en de steunpunten vrijwilligers.

Inspelen op veranderingen

De  maatschappelijke  meerwaarde  van  vrijwilligersorganisaties  is  groot. Ze zijn in staat  groepen  aan zich te binden en met elkaar  te verbinden. Met  de opkomende participatiesamenleving  wordt gerekend op een  toename  in  de  bereidheid  tot  vrijwillige  inzet. Tegelijkertijd  worden  daarmee hogere  eisen  gesteld  aan  de bestuurlijke  kracht  en  kwaliteit in het  vrijwilligerswerk. Voor  vrijwilligersorganisaties  betekent  dit  dat  zij  moeten meegroeien  en voortdurend  moeten inspelen op veranderingen  in de omgeving.

Vergroten leefbaarheid

Deze ontwikkeling  biedt echter ook kansen. Vrijwilligersorganisaties kunnen  dit aangrijpen om daarmee hun  impact  te  vergroten en een (nog  grotere)  bijdrage te leveren in het  verbeteren van leefbaarheid  in hun dorp of regio. Hiervoor is een motor nodig, die de vernieuwing stimuleert en aanstuurt, dat wil zeggen: een stevig bestuur.

Inspiratiesessies voor vrijwilligersorganisaties

Huis voor de Sport Groningen en de samenwerkingspartners onderschrijven bovenstaand belang en vinden het belangrijk om dorpsbelangen, sportverenigingen, muziekverenigingen, scoutingverenigingen  en cultuurorganisaties te stimuleren  tot lokale samenwerking. Hiertoe worden een viertal regionale inspiratiesessies voor vrijwilligersorganisaties georganiseerd,

Lokale samenwerking

Daarnaast stimuleren we de opzet van lokale samenwerking. Die samenwerking kan zich richten op het in beeld brengen van het gezamenlijk aanbod, de organisatie van gezamenlijk activiteiten, maar ook op het delen/uitwisselen van elkaars bestuursleden en vrijwilligers. Hiervoor worden lokale sessies georganiseerd.

Meer informatie over Sterk Vrijwilligerswerk is te lezen in de folder.

Er is nauwe afstemming en samenwerking met de steunpunten vrijwilligers.

“Sterk Vrijwilligerswerk” wordt mogelijk gemaakt door:

de provinciale organisaties  CMO STAMM, Groninger  Dorpen,  Huis voor  de Sport Groningen,  Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond Noord  (KNVB Noord), Scouting Groningen,  Muziekbond  Groningen  en Drenthe  (MGD), VRIJDAG en de landelijke organisaties  Movisie,  Vereniging  Nederlandse  Organisatie Vrijwilligers (NOV),  Scouting Nederland,  NOC*NSF,  Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie  en amateurkunst  (LKCA).