Zoek binnen hvdsg.nl...

Reanimatie en AED

Kunt u iemand reanimeren tijdens een levensbedreigende situatie? Bent u in staat om iemand een hartmassage of mond-op-mondbeademing te geven wanneer de situatie hierom vraagt? Uit navraag bij sportverenigingen is gebleken dat de behoefte onder de sportverenigingen voor een cursus Reanimatie groot is. Ook hebben recente voorvallen met acute hartproblemen in en om de sportvelden bewezen dat het noodzakelijk is om sporters en vrijwilligers in de sport op te leiden in reanimatie en het gebruik van een AED (defibrillator).

Tijdens de drie uur durende praktijkgerichte scholing leert u onder andere reanimeren, hartmassages geven en mond-op-mondbeademing toe te passen. Naast reanimatietechniek wordt ook aandacht besteed aan het gebruik van een defibrillator. Aan het einde van de scholing legt u een praktijktoets af. Wanneer u de praktijktoets met goed gevolg aflegt, ontvangt u het officieel erkende diploma Reanimatie van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).

De cursus zal worden verzorgd door het bedrijf Safety Fire Products uit Vriescheloo. Na het volgen van de cursus ontvangt men een certificaat en tevens volgt een jaarlijkse uitnodiging voor de herhaling.

Op dit moment is er geen cursus 'Reanimatie & AED' gepland. Bent u geinteresseerd in deze cursus stuur ons een mail. Wij brengen u dan op de hoogte zodra deze weer wordt aangeboden.