Zoek binnen hvdsg.nl...

Meer Vrijwilligers in Korte Tijd

Een tekort aan vrijwilligers bij sportverenigingen is verleden tijd! Dé succesvolle methode ‘Meer Vrijwilligers in Korte Tijd!’ (MVKT) komt naar Groningen. MVKT bestaat uit vier workshops waarin u gecoacht wordt naar wellicht een overvloed aan vrijwilligers. Succes verzekerd, zo leert de ervaring. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de methode en inhoud van vier workshops.  

Maandelijkse workshop
Iedere maand vindt er een workshop van twee uur plaats waaraan twee of drie leden van de vereniging deelnemen. Daarnaast wordt van hen verwacht dat zij wekelijks dertig minuten besteden aan aanvullende werkzaamheden. Deze tijdsinvestering is laag omdat alle benodigde formulieren (poster, brieven, artikel voor clubblad/website) en informatie digitaal beschikbaar zijn via een e-learningmodule.

Bel-actie
De kern van Meer Vrijwilligers in Korte Tijd is de bel-actie waarin alle leden en ouders van jeugdleden worden benaderd. Deze bel-actie wordt gestructureerd voorbereid en ondersteund met een campagne. De actie is succesvol omdat sportverenigingen hierin procesmatig worden begeleid en de wervingsactie stap voor stap tot in detail wordt voorbereid. Naast de vele documenten voor het gehele traject is er een website beschikbaar waarmee de bel-actie ondersteund wordt.

Blijvend resultaat
Naast het werven van de vrijwilligers wordt tijdens de vier workshops aandacht besteed aan hoe de vrijwilligers behouden blijven én hoe de sportvereniging kan komen tot vrijwilligersbeleid. Dit zorgt voor een stevige verankering van het vrijwilligersbeleid in de vereniging en blijvend voldoende vrijwilligers.

De pluspunten van de methode Meer Vrijwilligers in Korte Tijd:
• Zelf gestelde targets worden altijd meer dan gehaald
• Versterkt de vrijwilligersorganisatie
• Verhoogt vrijwilligersparticipatie binnen de gemeente
• Praktijkgerichte aanpak met praktische haalbaarheid
• Verenigingsvriendelijk
• Geschikt voor alle sportverenigingen
• Procesmatige, oplossingsgerichte begeleiding tijdens de cursus
• Onze internetapplicatie biedt verenigingen de mogelijkheid tot goede verwerking

Interesse in Meer Vrijwilligers in Korte Tijd? De vier workshops worden voorafgegaan door een informatiebijeenkomst waarin potentieel deelnemende verenigingen uitgebreid geïnformeerd worden over de methode.

Op dit moment is er geen cursus 'Meer Vrijwilligers in Korte Tijd' gepland. Bent u geïnteresseerd in deze cursus stuur ons een mail. Wij brengen u dan op de hoogte zodra deze cursus weer wordt aangeboden.