Zoek binnen hvdsg.nl...

Instructie Verantwoord Alcoholschenken

Instructie Verantwoord Alcoholschenken

Sportverenigingen mogen in hun kantine alcohol verkopen, mits ze een Drank- en Horecavergunning hebben. De overheid heeft in dit kader een aantal duidelijke regels vastgesteld in de Drank- en Horecawet. Een van de regels van die wet is dat minimaal een van de aanwezige barvrijwilligers een Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) moet hebben gevolgd. Huis voor de Sport Groningen organiseert al meerdere jaren voor de barvrijwilligers van de Groninger sportverenigingen een IVA-instructie. Deze instructie duurt maximaal twee uur en alle deelnemers ontvangen na afloop een certificaat en zijn dan bevoegd om alcohol te schenken.

Wat biedt de IVA u?

  •  U vergroot uw kennis over de effecten en risico’s van alcohol
  •  U vergroot uw kennis over de relevante wetten
  •  U leert om te gaan met riskant alcoholgebruik
  •  U leert om te gaan bij onwelkom aankoop-gedrag en agressie
  •  U leert het schenken van alcohol aan jongeren te reduceren en om te gaan 
     met de identificatieplicht
  • U leert risicovolle of vervelende incidenten te voorkomen

Cursusgegevens
Op dit moment is er geen cursus "Instructie Verantwoord Alcoholschenken" gepland.