Zoek binnen hvdsg.nl...

Financieel beheer

In elke vereniging gaan de nodige financiële transacties om. Het hele bestuur, dus niet alleen de penningmeester, is verantwoordelijk voor het goed beheren van de financiën. Daarom is het van belang dat alle bestuursleden inzicht hebben in de financiële gang van zaken binnen de vereniging en de samenhang tussen activiteiten en het financiële beleid.

Het is voor elke vereniging van belang te weten hoe zit het met de aansprakelijk
van bestuursleden. Ze zijn, naast de vereniging, namelijk hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die voortkomen uit een rechtshandeling. Ook is het handig om te weten hoe het zit met loonbelasting, kascontrole, maximale vrijwilligersvergoedingen en omzetbelasting uit kantinegelden. Vragen die antwoordt geven op wie de financiële middelen beheert en wie er, namens de vereniging, iets bestellen of aankopen mag zijn ook belangrijk om te bespreken binnen de vereniging.

De cursus is praktijkgericht en wordt zoveel mogelijk afgestemd op de vraag en ervaring van de deelnemers.

Cursusgegevens
Op dit moment is er geen themabijeenkomst 'Financieel beheer' gepland. Bent u geinteresseerd in deze cursus stuur ons een mail. Wij brengen u dan op de hoogte zodra deze cursus weer wordt aangeboden.