Zoek binnen hvdsg.nl...

Vertrouwenscontactpersoon

De gemeente Groningen investeert in een effectievere aanpak van kindermishandeling. De focus ligt op het voorkomen van kindermishandeling en het investeren in het kind en zijn omgeving. Wij vinden het belangrijk dat kinderen in onze gemeente in veiligheid kunnen opgroeien. We brengen daarom het signaleren en het voorkomen van kindermishandeling onder de aandacht binnen onze gemeentelijke organisatie en bij onze maatschappelijke partners, zoals bijvoorbeeld de sportverenigingen.

Als vereniging doe je er natuurlijk alles aan om de jeugd een veilig onderkomen te bieden. Wat er buiten je vereniging gebeurt heb je meestal niet in de hand. Maar soms wel! Signaleren van kindermishandeling kan een belangrijke eerste stap zijn naar hulp voor een kind.

Indien een slachtoffer van seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag melding hiervan wil doen is daarvoor een vertrouwd aanspreekpunt binnen de vereniging of bond nodig. Het is een onderwerp dat niet makkelijk bespreekbaar is. Het ontbreken van een luisterend oor, van iemand die raad geeft, maakt het extra moeilijk. Hierdoor zien slachtoffers er vaak vanaf hun klacht te melden. Daardoor blijven zeer ongewenste en voor slachtoffers pijnlijke situaties voortbestaan. Juist om deze reden zijn alle bonden en steeds meer verenigingen overgegaan tot het aanstellen van een Vertrouwenscontactpersoon (VCP). Deze personen zijn opgeleid door NOC*NSF.

Tijdens deze training wordt aandacht besteed aan de positie die de VCP inneemt wanneer er sprake is van ongewenst gedrag. Hoe wordt iemand opgevangen die iets komt melden of vragen, waar kan een beschuldigde terecht en hoe kan een bestuur ondersteund worden wanneer er een melding is of zij preventiebeleid willen ontwikkelen. Er wordt ingegaan op de adviezen en de verwijzingen die mogelijk zijn. De training is niet alleen theoretisch, maar ook praktisch. Zo worden er praktische gesprekstechnieken geoefend. Al met al een veelzijdige training waarin de verschillende kanten van het werk van de VCP worden toegelicht en geoefend. De opleiding wordt afgesloten met een certificaat van NOC*NSF Academie voor Sportkader.

De training is bedoeld voor professionals en vrijwilligers van sportverenigingen. Een VCP’er moet onafhankelijk zijn en mag derhalve geen bestuursfunctie hebben. Deelnemers aan de training hebben een leeftijd van minimaal 25 jaar en HBO denkniveau.

Cursusgegevens:
Deze training duurt twee dagdelen:
Maandag 7 mei:            18.30 – 22.00 uur (inloop vanaf 18.00 uur)
Maandag 14 mei:          18.30 – 22.00 uur (inloop vanaf 18.00 uur)
Locatie:                          Sportcentrum Kardinge
Contactpersoon:            Huup Reuver

Opgave kan tot uiterlijk 30 maart via huup.reuver@ggd.groningen.nl o.v.v. je naam en sportvereniging.

Deze scholing wordt je aangeboden door de gemeente Groningen en is kosteloos voor maximaal 20 personen. Bij voldoende animo wordt in het najaar 2018 een nieuwe scholing georganiseerd.