Zoek binnen hvdsg.nl...

Veelgestelde vragen

Werknemers

Wanneer wordt het salaris uitbetaald?

Uitbetaling van het salaris vindt omstreeks de 22e van iedere maand plaats. Het vakantiegeld wordt in de maand april uitbetaald.

Hoe meld ik mij ziek?

In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter heeft Arbeidsloket de verplichting te trachten het ziekteverzuim te bewaken en terug te dringen. Daartoe is het noodzakelijk, dat zowel Arbeidsloket, de werknemer als de (sport)organisatie verplicht worden daartoe een inspanning te leveren.

Zonder enige praktische medewerking van de (sport)organisatie en werknemer is het voor onze stichting niet mogelijk aan deze verplichting te voldoen.

Hoe meld ik mij ziek?
Bij ziekte is de werknemer gehouden aan het verzuimprotocol (zie kopje Formulieren & regelingen voor het protocol). De medewerker dient zich op de eerste ziektedag ziek te melden bij Arbeidsloket via telefoonnummer 050-87 00100.

Wanneer ontvang ik een periodieke verhoging?

Een trainer ontvangt niet meer automatisch een periodieke verhoging. In het kader van goed werkgeverschap adviseert Stichting Arbeidsloket om het functioneren van de trainer te bespreken. Dit kan gaan over structurele punten in het werk, de werksfeer, de werkuitvoering en/of de werkomstandigheden. Door afspraken te maken wordt uiteindelijk de kwaliteit van het werk en de samenwerking beter.

De CAO-partners zijn u hierin tegemoet gekomen en hebben daartoe een functioneringsformulier ontwikkeld dat vergezeld gaat met een leidraad hoe u een functioneringsgesprek kunt opbouwen.

Heeft u hierover nog vragen dan kunt u contact opnemen met Myra Illés van Stichting Arbeidsloket.

Hoe geef ik mutaties door?

Mutaties kunnen via de mail (arbeidsloket@hvdsg.nl) of schriftelijk (t.a.v. Arbeidsloket) doorgegeven worden. Voor het doorgeven van de mutatie kunt u gebruik maken van het mutuatieformulier die te vinden is onder het kopje Formulieren & regelingen.

Waar kan ik terecht als ik een baan in de sport zoek?

Arbeidsloket doet niet aan arbeidsmarktbemiddeling. Hiervoor verwijzen wij u door naar www.sportmatchnoord.nl.

Werving & Selectie
SportMatchNoord is dé specialist op het gebied van werving en selectie van sportpersoneel in Noord Nederland. Zij bemiddelen tussen werkgevers die op zoek zijn naar sportpersoneel en werknemers die op zoek zijn naar een baan in de sport. Hun enorme netwerk in de noordelijke sportwereld maakt dat de kans op een match aanzienlijk wordt vergroot. Daarbij streven zij altijd naar maatwerk. Kijk voor meer informatie op www.sportmatchnoord.nl 
Via SportMatchNoord kunt u op de hoogte worden gehouden van relevante vacatures. Na het uploaden van uw CV ontvangt  de nieuwste vacatures in Noord-Nederland direct in uw mailbox.

Sportvrijwilligers
Voor sportvrijwilligersfucties kunt u terecht bij SportVacNoord: de sportvacaturebank voor Drenthe, Friesland en Groningen.

Werkgevers

Mijn trainer is ziek, hoe zit het met de loonkosten?

De vereniging ontvangt bij arbeidsongeschiktheid van de sportfunctionaris een uitbetaling van 70% van het bruto dagloon, welke wordt verhoogd met een opslag van 25% als vergoeding voor de sociale lasten van het salaris met een wachttijd (voor rekening van de vereniging) van twee weken. De uitkering eindigt bij herstel van de sportfunctionaris of na een periode van twee jaar arbeidsongeschiktheid of bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst met de betrokken werknemer indien deze beëindiging voor het verstrijken van de eerder genoemde twee jaar plaatsvindt. De vergoeding zal ten hoogste tot en met de 104e week van de arbeidsongeschiktheid worden uitgekeerd, te rekenen vanaf het moment van het intreden van de arbeidsongeschiktheid.

Mijn trainster is zwanger, hoe zit het met de loonkosten en het verlof?

Bij zwangerschap hebben werknemers recht op een uitkering en verlof op grond van de Wet arbeid en zorg (WAZO). De duur van de uitkering en van het verlof verschilt per genoemde situatie. De uitkering bij zwangerschap is 100% van het dagloon. Er geldt wel een maximum bedrag. Bij zwangerschap heeft de medewerkster rond de bevalling recht op minimaal 16 weken zwangerschapsverlof en een zwangerschapsuitkering. Het verlof gaat 4 tot 6 weken voor de dag na de verwachte bevallingsdatum in. De medewerkster bepaalt zelf op welke dag zij het verlof precies laat ingaan. Na de bevalling heet de werknemer altijd recht op minimaal 10 weken verlof.

Wanneer moet ik de loonmutaties doorgeven?

(Loon)mutaties dienen vóór de 10e van de maand binnen te zijn.

Waar kan ik terecht als ik een trainer zoek?

Arbeidsloket doet niet aan arbeidsmarktbemiddeling. Hiervoor verwijzen wij u door naar www.sportmatchnoord.nl.

Werving & Selectie
Op zoek naar de ideale kandidaat voor de invulling van uw sportvacatures? SportMatchNoord gaat voor u op zoek naar sportprofessionals in Noord-Nederland. Of het nu gaat om een sportcoach, groepsinstructeur, trainer of gymdocent. Zij stellen op basis van ‘no cure no pay’ hun expertise graag beschikbaar om voor u de juiste mensen te vinden. Laat hun weten wat voor vacatures u heeft en zij nemen zo snel mogelijk contact met u op. Geef uw vacatures door via www.sportmatchnoord.nl/werkgevers

Sportvrijwilligers
De website SportVacNoord is de sportvacaturebank voor Drenthe, Friesland en Groningen. Clubs kunnen hier vrijwilligersvacatures plaatsen en trainers kunnen zich beschikbaar stellen.

Mag ik mijn trainer naast de vrijwilligersvergoeding ook een onkostenvergoeding geven?

De maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoedingen. Denk bijvoorbeeld ook aan de vergoedingen in natura zoals het verstrekken van sportkleding en eventuele reiskostenvergoedingen. Als de maximale normbedragen worden overschreden, dienen zowel de vrijwilligersorganisatie als de vrijwilliger de vergoeding op te geven aan de Belastingdienst. Voor meer informatie over de regels rondom vergoedingen voor vrijwilligers kunt u contact opnemen met arbeidsloket@hvdsg.nl.