Zoek binnen hvdsg.nl...

Personeelshandboek

Via de (sport)organisatie waarvoor je werkt ben je aangemeld bij Arbeidsloket. Na ondertekening van de arbeidsovereenkomst kom je in dienst bij Arbeidsloket en val je onder de cao voor Sportverenigingen (hierna: cao).
Het Personeelshandboek geeft werknemers duidelijkheid over organisatorische en arbeidsvoor-waardelijke afspraken die in overleg met de (sport)organisatie tot stand zijn gekomen.

Naast de informatieve functie van het Personeelshandboek, kunnen zowel de medewerker als de vereniging rechten en plichten aan het Personeelshandboek ontlenen.

Klik hier voor de digitale versie van het Personeelshandboek.