Zoek binnen hvdsg.nl...

Uitnodiging sportimpuls kwetsbare groepen

Minister Schippers is in 2012 gestart met het programma “Sport en Bewegen in de buurt”. Onderdeel hiervan is de Sportimpuls. Met de Sportimpuls kunnen lokale sport- en beweegaanbieders subsidie krijgen om aanbod te realiseren dat bijdraagt aan het vergroten van het bereik van het lokale sport- en beweegaanbod. De Sportimpuls is bedoeld om die mensen in beweging te krijgen die nu niet of nauwelijks bewegen. De ‘kwetsbare’ groepen zoals mensen met een beperking, chronische ziekte en ouderen maken vaak onderdeel uit van de groep die nu niet of nauwelijks beweegt.

Sportimpuls in het kort
De sportimpuls loopt tot en met 2016 en het ministerie stelt jaarlijks 10 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering. Alleen de opstartkosten worden vergoed en deze fase kan maximaal twee jaar duren. De bedoeling is dat een project na deze twee jaar zelfstandig gecontinueerd wordt. Voorwaarde is wel dat het gaat om een nieuw project. Bestaande projecten worden niet gefinancierd vanuit de Sportimpuls.

Menukaart Sportimpuls
De afgelopen jaren zijn al veel interventies ontwikkeld en aangeboden. Om te voorkomen dat het wiel opnieuw uitgevonden wordt, heeft NOC*NSF deze interventies verzameld op de Menukaart Sportimpuls. Op deze menukaart staan interventies die hun nut bewezen hebben de afgelopen jaren. Alleen projecten die gebaseerd zijn op interventies die op de Menukaart staan komen in aanmerking voor financiële ondersteuning.

Wie kan aanvragen
De Sportimpuls kan alleen aangevraagd worden door sportaanbieders, maar het is zeer gewenst dat andere partijen betrokken worden bij de projectaanvraag en uitvoering, Naast dat wij de sportaanbieders informeren vinden we het daarom ook belangrijk partijen zoals u te informeren die dagelijks werken met de doelgroep. U weet wat er leeft en speelt binnen de doelgroep en op basis van uw ideeën kunnen we ook gericht sportaanbieders benaderen mee te doen.

Daarom willen wij u graag informeren over de Sportimpuls en de daarbij behorende kaders en samen met u kijken welke kansen en mogelijkheden er volgens u liggen in het Groningse als het gaat om het in beweging krijgen van kwetsbare groepen.
We nodigen u graag uit op dinsdag 24 april 2012 van 15.00 uur tot 17.00 uur in Huis voor de Sport Groningen in Hoogezand.

Voor opgave vul onderstaand formulier in

Sportimpuls kwetsbare groepen