Zoek binnen hvdsg.nl...

Sportcongres “De moderne sportvereniging”

Dat de maatschappij steeds verandert, is een feit. Dit heeft ook gevolgen voor een sportvereniging.

Hoe verander je mee. Ook de behoeften van (potentiële) leden veranderen. Het is voor verenigingen een uitdaging om er voor te zorgen dat leden betrokken raken en blijven. Door bijvoorbeeld (nog) meer vraaggericht en buurtgericht te handelen, kunnen verenigingen deze ontwikkelingen omzetten in kansen. Tijdens dit Sportcongres zullen vijf verschillende workshops worden aangeboden voor bestuurders/ vrijwilligers en trainers/coaches. Lees verder