Zoek binnen hvdsg.nl...

Project Groningers Actief! succesvol in gemeente Leek

In november 2012 is het GA! project gestart in de gemeente Leek. Het project richt zich met name op inactieve senioren.

Alle inwoners tussen de 63 en 70 jaar kregen een brief en konden zich opgeven voor één van de 3 fitheidstesten die in Zevenhuizen, Leek en Oostwold werden georganiseerd. Ca. 350 mensen maakten gebruik van dit aanbod en lieten zich testen op o.a. bloeddruk, (knijp)kracht, lenigheid, oog-handcoördinatie, reactiesnelheid en uithou-dingsvermogen. Na afloop kregen de mensen advies n.a.v. de resultaten.
Tevens werd de mogelijkheid geboden om mee te doen aan een 10 wekelijks kennismakingsprogramma in een coachgroep. Ongeveer 60 mensen gaven zich hier voor op en werden ingedeeld in 3 groepen (2 in Leek en 1 in Zevenhuizen). Naast een gevarieerd sport- en beweegaanbod + een stappenteller, was tevens een tweetal voorlichtingen over bewegen en gezonde voe-ding onderdeel van het programma.


Inmiddels is gymnastiekvereniging TIGA uit Leek bereid gevonden om de groepen na het kennismakingsprogramma onder haar hoede te nemen en zo de continuïteit te waarborgen. Een groot deel van de mensen maakt hier op dit moment gebruik van en op deze manier konden reeds bestaande groepen aangevuld worden en nieuwe groepen worden gecreëerd. Het streven is om er voor te zorgen dat de opkomst zodanig blijft dat groepen zich zelf kunnen bedruipen.

Meer nieuws

Nieuws voor sportorganisaties over arbeidsrecht

SportinZicht juli 2017 nu online!

Verkiezing Uniek Sporttalent 2017

Saba wordt Sporteiland

Acht Groninger subsidieaanvragen Sportimpuls gehonoreerd

Landelijke Buurtsportcoachdag 2017

Vrijdag 12 mei: HANNN Walking Football Festival 2017!

'Kinderen moeten achter de computer vandaan en bewegen'

meer nieuws in het archief