Zoek binnen hvdsg.nl...

Nieuwe regeling biedt ook kansen voor seniorensport

De minister heeft vanuit het Rijk gelden beschikbaar gesteld voor Sport en Bewegen in de Buurt.
Daar waar combinatiefunctionarissen een link moeten leggen tussen onderwijs en sportverenigingen is de nieuwe regeling “ Sportbuurtcoaches” veel ruimer van opzet.

Een sportbuurtcoach mag ingezet worden op alle doelgroepen en mag ook koppelingen maken met andere beleidsterreinen dan alleen het onderwijs (denk bv. aan zorg , toerisme, cultuur en ruimtelijke ordening). Ook de (co)financiering is niet afhankelijk van de gemeente; andere geïnteresseerde partijen kunnen ook (mee)financieren.

Naast de regeling Sportbuurtcoaches komt er ook een regeling Sportimpuls. Deze regeling houdt in dat er onder bepaalde voorwaarden subsidies kunnen worden verstrekt aan sportaanbieders voor het opstarten van nieuwe projecten. De kaders voor deze subsidie zijn nog in de maak en zullen na 1 april duidelijk zijn. Uiteraard zullen wij u op de hoogte houden via www.hvdsg.nl en mocht u kansen zien, dan zijn wij graag bereid om u verder in te lichten over beide regelingen en te ondersteunen bij een eventuele aanvraag.

Meer nieuws

Voorplein Sportcentrum Kardinge rookvrij

Roadshow optimaliseer uw clubinkomsten

SportinZicht oktober 2017 nu online!

Arbeidsloket presenteert animatievideo

Sportkantines worden steeds gezonder

Vernieuwde website Sporthopper online!

Provinciale Vrijwilligersprijs 2017

Sportcoaches richten zch op gehandicapten

Beweegcoach als spil in lokaal netwerk

meer nieuws in het archief